Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pniewie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pniewie, pow. Pułtusk 1853, 1874-1915
- brak danych - 1853 - 1853
1874 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 17j.a. sygn.1-17
spis zdawczo-odbiorczy Yes 66 j.a. sygn.18-83
Obowiązek prowadzenia rejestrów ochrzczonych i małżeństw w Kościele Katolickim wprowadziły uchwały soboru trydenckiego w 1563 r., synod piotrkowski w 1607 r. raz jeszcze potwierdził ten obowiązek, wprowadzając też rejestry bierzmowanych i przyjmujących Najświętszy Sakrament na Wielkanoc. W 1631 r. kolejny synod nałożył obowiązek prowadzenia rejestrów zmarłych. Księgi metrykalne spisywane były po łacinie aż do 1808 r.
Na mocy artykułu 69 konstytucji Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807 r. i dekretu króla saskiego i księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r. wprowadzono Kodeks Napoleona, przewidujący powołanie do życia świeckich urzędów stanu cywilnego, które miały być prowadzone w każdej gminie Księstwa Warszawskiego dla wszystkich religii i wyznań łącznie. Mimo że zgodnie z założeniami na czele urzędów stanąć mieli urzędnicy świeccy, jednak w praktyce czynności rejestracji stanu cywilnego nadal wykonywali duchowni. Księgi stanu cywilnego spisywano od 1808 r. w języku polskim w dwóch egzemplarzach, tzw. unikacie i duplikacie. Sytuacja taka istniała do 1825 r., kiedy to wszedł w życie Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, który złączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi poszczególnych wyznań. Przełożony parafii danego wyznania pełnił jednocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego. Dla religii niechrześcijańskich (judaizm, islam) akta stanu cywilnego prowadzić mieli początkowo burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy, a od 1830 r. rabini (dla wyznania mojżeszowego). Począwszy od 1 I 1868 r. do mniej więcej 1916 r. księgi prowadzono w języku rosyjskim, a następnie ponownie w języku polskim. System rejestracji stanu cywilnego wprowadzony w 1825 r. utrzymał się do 1945 r. Dekret z 25 IX 1945 r. (z mocą obowiązującą od 1 I 1946 r.) wprowadził powszechną, państwową i jednolitą dla całego kraju rejestrację stanu cywilnego przez nowe organy administracji państwowej - urzędy stanu cywilnego, którym przekazano wcześniejsze księgi metrykalne do 1946 r. Parafię w Pniewie została erygowano przez bp Jakuba z Korzkwi w 1402 r. (wcześniej wieś należała do parafii Wyszków). W skład parafii wchodzą wsie: Cieńsza, Ciski, Gładczyn Szlachecki, Gładczyn PGR, Gładczyn Rządowy, Komorowo, Lemany, Lutobrok-Folwark, Lutobrok-Wieś, Malwinowo, Mierzęcin, Mystkówiec - Kalinówka, Mystkówiec Stary, Mystkówiec - Szczucin, Pniewo, Suwin, Topolnica, Wielątki - Folwark, Wielątki - Rosochate, Wypychy Nowe, Wypychy Stare, Wólka, Żdziebórz
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Aneksy do akt małżeństw. Nr mikrofilmu 16287 - 16314. Nazwa została zmieniona uchwałą KM na posiedzeniu 2/2013 z 9.10. 2013 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
79/4/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 82
79/4/0/-/2 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 105
79/4/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 105
79/4/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 103
79/4/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 100
79/4/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 105
79/4/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 109
79/4/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 100
79/4/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 107
79/4/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 110
79/4/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 115
79/4/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 108
79/4/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 116
79/4/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 118
79/4/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 121
79/4/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888 122
79/4/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1889 102
79/4/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1890 98
79/4/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1891 99
79/4/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1892 94
79/4/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1893 101
79/4/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1894 96
79/4/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1895 105
79/4/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1896 115
79/4/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1897 108
79/4/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 97
79/4/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 111
79/4/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 122
79/4/0/-/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 0
79/4/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 0
79/4/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 0
79/4/0/-/32 Aneksy do akt małżeństw 1901 0
79/4/0/-/33 Aneksy do akt małżeństw 1902 0
79/4/0/-/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
79/4/0/-/35 Aneksy do akt małżeństw 1904 0
79/4/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
79/4/0/-/37 Aneksy do akt małżeństw 1894 0
79/4/0/-/38 Aneksy do akt małżeństw 1896 0
79/4/0/-/39 Aneksy do akt małżeństw 1905 0
79/4/0/-/40 Aneksy do akt małżeństw 1874 0
79/4/0/-/41 Aneksy do akt małżeństw 1876 0
79/4/0/-/42 Aneksy do akt małżeństw 1877 0
79/4/0/-/43 Aneksy do akt małżeństw 1878 0
79/4/0/-/44 Aneksy do akt małżeństw 1879 0
79/4/0/-/45 Aneksy do akt małżeństw 1880 0
79/4/0/-/46 Aneksy do akt małżeństw 1881 0
79/4/0/-/47 Aneksy do akt małżeństw 1882 0
79/4/0/-/48 Aneksy do akt małżeństw 1883 0
79/4/0/-/49 Aneksy do akt małżeństw 1884 0
79/4/0/-/50 Aneksy do akt małżeństw 1885 0
79/4/0/-/51 Aneksy do akt małżeństw 1886 0
79/4/0/-/52 Aneksy do akt małżeństw 1887 0
79/4/0/-/53 Aneksy do akt małżeństw 1888 0
79/4/0/-/54 Aneksy do akt małżeństw 1889 0
79/4/0/-/55 Aneksy do akt małżeństw 1890 0
79/4/0/-/56 Aneksy do akt małżeństw 1891 0
79/4/0/-/57 Aneksy do akt małżeństw 1892 0
79/4/0/-/58 Aneksy do akt małżeństw 1893 0
79/4/0/-/59 Aneksy do akt małżeństw 1895 0
79/4/0/-/60 Aneksy do akt małżeństw 1897 0
79/4/0/-/61 Aneksy do akt małżeństw 1898 0
79/4/0/-/62 Aneksy do akt małżeństw 1899 0
79/4/0/-/63 Aneksy do akt małżeństw 1900 0
79/4/0/-/64 Aneksy do akt małżeństw 1903 0
79/4/0/-/65 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 0
79/4/0/-/66 Aneksy do akt małżeństw 1906 0
79/4/0/-/67 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1907-1907 0
79/4/0/-/68 Aneksy do akt małżeństw 1907-1907 0
79/4/0/-/69 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1908-1908 0
79/4/0/-/70 Aneksy do akt małżeństw - 0
79/4/0/-/71 Aneksy do akt małżeństw 1909-1909 0
79/4/0/-/72 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1909-1909 0
79/4/0/-/73 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1910 0
79/4/0/-/74 Aneksy do akt małżeństw 1910 0
79/4/0/-/75 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1911 0
79/4/0/-/76 Aneksy do akt małżeństw 1911 0
79/4/0/-/77 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1912 0
79/4/0/-/78 Aneksy do akt małżeństw 1912 0
79/4/0/-/79 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1913 0
79/4/0/-/80 Aneksy do akt małżeństw 1913 0
79/4/0/-/81 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1914 0
79/4/0/-/82 Aneksy do akt małżeństw 1914 0
79/4/0/-/83 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1915 0

Amount of archival material

83

17

0

2.50

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.