Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
Previous archive Next archive
1622.46 - brak danych -
573.0 10
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
79/1/0 Archiwum konwentu płocko-pułtuskiego benedyktynów 1566, XVII w.-1864 [1865-1875] 0
79/2/0 Hipoteka w Pułtusku 1759-1976 0
79/3/0 Zarząd Powiatowy Pułtuski 1867-1917 0
79/4/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pniewie 1853, 1874-1915 2974
79/5/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pułtusku 1855, 1869, 1874-1915 6552
79/6/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nasielsku 1852-1919 3331
79/7/0 Urząd Starszych Zgromadzenia Kowalskiego w Pułtusku 1819-1902 0
79/8/0 Urząd Starszych Zgromadzenia Szewskiego w Pułtusku 1822-1928 0
79/9/0 Kancelaria Szczepana Balińskiego, notariusza w Nasielsku 1919-1933 0
79/10/0 Kancelaria Ludwika Choromańskiego, notariusza w Nasielsku 1875-1886 0
79/11/0 Kancelaria Jana Dembowskiego, notariusza w Nasielsku 1916-1918 0
79/12/0 Kancelaria Jana Kiersnowskiego, notariusza w Nasielsku 1909-1911 0
79/13/0 Kancelaria Henryka Kokoszko, notariusza w Nasielsku 1876-1887 0
79/14/0 Kancelaria Henryka Markowskiego, notariusza w Nasielsku 1887-1918 0
79/15/0 Kancelaria Antoniego Smolińskiego, notariusza w Nasielsku 1934-1947 0
79/16/0 Kancelaria Aleksandra Szymańskiego, notariusza w Nasielsku 1912-1914 0
79/17/0 Kancelaria Tomasza Szymańskiego, notariusza w Nasielsku 1915-1916 0
79/18/0 Kancelaria Ottona Missuny, notariusza w Pułtusku 1935 0
79/19/0 Kancelaria Jana Sączewskiego, notariusza w Pułtusku 1918-1919, 1922 0
79/20/0 Gimnazjum Męskie w Pułtusku 1864-1946 0
79/21/0 Gimnazjum Żeńskie w Pułtusku 1911-1915 0
79/22/0 Akta miasta Pułtuska 1889-1950 0
79/23/0 Urząd Powiatowy Pułtuski do Spraw Powinności Wojskowej 1874-1918 0
79/24/0 Rada Opieki Społecznej Powiatu Pułtuskiego [1801-1869] 1870-1915 0
79/25/0 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Pułtuskiego 1874-1916 0
79/26/0 Komisja Powiatowa Pułtuska do Spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1906-1907 0
79/27/0 Zarząd Żandarmerii Powiatów Pułtuskiego i Płońskiego 1894-1917 0
79/28/0 Starszy Strażnik Rewiru Nasielskiego Powiatu Pułtuskiego 1910-1912 0
79/29/0 Starszy Strażnik Rewiru Kozłowskiego Powiatu Pułtuskiego 1912-1915 0
79/30/0 Starszy Strażnik Rewiru Pułtuskiego Powiatu Pułtuskiego 1910, 1915 0
79/31/0 Starostwo Powiatowe w Pułtusku 1944-1950 0
79/32/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Pułtusku [1939] 1944-1950 [1951] 0
79/33/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Pułtusku 1950-1975 0
79/34/0 vacat - Zarząd Miejski w Pułtusku - włączono do zespołu 22 0
79/35/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pułtusku - włączono do zespołu 22 0
79/36/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nasielsku - włączony do zespołu 37 0
79/37/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Nasielsku 1945-1950 0
79/38/0 Akta gminy Gołębie 1945-1954 0
79/39/0 Akta gminy Gzowo 1945-1954 0
79/40/0 Akta gminy Kleszewo 1933-1954 0
79/41/0 Akta gminy Kozłowo 1945-1954 0
79/42/0 Akta gminy Nasielsk 1941-1954 0
79/43/0 Akta gminy Obryte 1931-1954 0
79/44/0 Akta gminy Winnica 1945-1954 0
79/45/0 Akta gminy Zatory 1944-1954 0
79/46/0 Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa im. Stefczyka w Nasielsku 1923-1939, 1945-1949 0
79/47/0 Bank Spółdzielczy w Nasielsku 1946-1950 0
79/48/0 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Wyszkowie 1944-1945 0
79/49/0 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Pułtusku 1945 0
79/50/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Pułtusku 1949-1955 0
79/51/0 Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w Pułtusku 1946-1948 0
79/52/0 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Zarząd Miejski w Pułtusku 1947-1950 0
79/53/0 Synagoga w Pułtusku (dokumentacja techniczna obiektu zabytkowego) 1970 0
79/54/0 Zjazd Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej. Akta komorników 1884-1907 0
79/55/0 vacat - Komornik A. Łukaszewicz przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej Powiatu Ostrołęckiego - włączono do zespołu numer 54 0
79/56/0 vacat - Komornik B. Mazurowski przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej Powiatów Ostrołęckiego i Ostrowskiego - włączono do zespołu numer 54 0
79/57/0 vacat - Komornik O. Ogrodzki przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej Powiatu Ostrowskiego - włączono do zespołu numer 54 0
79/58/0 vacat - Komornik L. Rostkowski przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej Powiatu Makowskiego - włączono do zespołu nr 54 0
79/59/0 vacat - Komornik A. Siodłowski przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej Powiatu Makowskiego - włączono do zespołu 54 0
79/60/0 vacat - Komornik W. Studziński przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej Powiatów Pułtuskiego i Makowskiego - włączono do zespołu 54 0
79/61/0 vacat - Komornik J. Troczyński przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej Powiatu Makowskiego -włączono do zespołu nr 54 0
79/62/0 vacat - Komornik A. Żukowski przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej Powiatu Ostrowskiego - włączono do zespołu numer 54 0
79/63/0 Spółdzielnia Pracy Stolarzy i Branż Pokrewnych w Pułtusku 1952-1964 0
79/64/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Pułtusku 1951-1988 0
79/65/0 vacat - Urząd Powiatowy w Pułtusku - włączono do zespołu 33 0
79/66/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Makowie Mazowieckim 1950-1973 0
79/67/0 Urząd Powiatowy w Makowie Mazowieckim 1973-1975 0
79/68/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce 1950-1973 0
79/69/0 Urząd Powiatowy w Ostrołęce 1973-1975 0
79/70/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej 1950-1975 0
79/71/0 Urząd Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej 1973-1975 0
79/72/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Przasnyszu [1946-1949]1950-1975 0
79/73/0 vacat - Urząd Powiatowy w Przasnyszu - przeniesiono do zespołu 72 0
79/74/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wyszkowie [1933-1955] 1956-1975 [1976] 0
79/75/0 Urząd Powiatowy w Wyszkowie 1973-1975 0
79/76/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z części województwa warszawskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0
79/77/0 vacat - Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu powiatów ciechanowskiego, działdowskiego, płońskiego, żuromińskiego i mławskiego oraz częściowo powiatów przasnyskiego, makowskiego i pułtuskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 XII 1973 roku 0
79/78/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pokrzywnicy 1874-1916 1251
79/79/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dzierżeninie 1874-1916 2785
79/80/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nasielsku 1873-1917 4890
79/81/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Andrzejewie, pow. ostrowski 1955-1972 0
79/82/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Klukowie 1874-1914 1996
79/83/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym Lubotyniu, pow. ostrowski 1954-1972 0
79/84/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Pułtusku 1875-1915 2267
79/85/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Winnicy 1875-1915 3091
79/86/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Broku 1826-1913 5823
79/87/0 Zarząd Miejski w Broku, pow. ostrowski 1947-1950 0
79/88/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Długosiodle, pow. Wyszków- przeniesiono do zespołu 446 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Długosiodle, pow. Wyszkowski 0
79/89/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Długosiodle 1875-1917 0
79/90/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pułtusku 1843-1915 4121
79/91/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pułtusku, pow. pułtuski 1954-1972 0
79/92/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ostrowi Mazowieckiej 1826-1917,1935 4027
79/93/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jasienicy 1826-1917 3820
79/94/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Ostrowi Mazowieckiej 1826-1933 0
79/95/0 Zbiór geodezyjno-kartograficzny 1840-1988 0
79/96/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zatorach 1874-1879, 1881-1915 1775
79/97/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wyszkowie 1874-1917 0
79/98/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Wyszkowie 1874-1892, 1894-1922 0
79/99/0 Naczelnik Powiatu Ostrołęckiego 1817-1859, 1893 0
79/100/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bogatem 1826-1917 1269
1 2 3 ... 9 10
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.