Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
Previous archive Next archive
1622.46 - brak danych -
573.0 10
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
79/46/0 Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa im. Stefczyka w Nasielsku 1923-1939, 1945-1949 0
79/47/0 Bank Spółdzielczy w Nasielsku 1946-1950 0
79/48/0 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Wyszkowie 1944-1945 0
79/49/0 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Pułtusku 1945 0
79/50/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Pułtusku 1949-1955 0
79/51/0 Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w Pułtusku 1946-1948 0
79/52/0 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Zarząd Miejski w Pułtusku 1947-1950 0
79/53/0 Synagoga w Pułtusku (dokumentacja techniczna obiektu zabytkowego) 1970 0
79/54/0 Zjazd Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej. Akta komorników 1884-1907 0
79/55/0 vacat - Komornik A. Łukaszewicz przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej Powiatu Ostrołęckiego - włączono do zespołu numer 54 0
79/56/0 vacat - Komornik B. Mazurowski przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej Powiatów Ostrołęckiego i Ostrowskiego - włączono do zespołu numer 54 0
79/57/0 vacat - Komornik O. Ogrodzki przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej Powiatu Ostrowskiego - włączono do zespołu numer 54 0
79/58/0 vacat - Komornik L. Rostkowski przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej Powiatu Makowskiego - włączono do zespołu nr 54 0
79/59/0 vacat - Komornik A. Siodłowski przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej Powiatu Makowskiego - włączono do zespołu 54 0
79/60/0 vacat - Komornik W. Studziński przy Zjeździe Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Łomżyńskiej Powiatów Pułtuskiego i Makowskiego - włączono do zespołu 54 0
1 2 3 4 5 6 ... 63 64
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.