Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Bodzanowicach

Archiwum Państwowe w Częstochowie
- brak danych - 1874-1922 [1923-1995]
Standesamt Botzanowitz 1874 - 1922
1923 - 2017
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
indeks osobowy Yes lata 1902 - 1908
inwentarz książkowy Yes 129 j.a. Inwentarz Nr 244
spis roboczy Yes 22 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 12 j.a., 45 j.a., 18 j.a., 3 j.a., 2 j.a.
Z dniem 1 października 1874 roku wprowadzono w Prusach świecką rejestrację stanu cywilnego. Utworzono okręgi stanu cywilnego, które nie zawsze pokrywały się z terenem działania jednostek administracyjnych (gmin). Decydowała gęstość zaludnienia. Tworzono jeden urząd stanu cywilnego dla kilku gmin lub kilka urzędów w ramach jednej dużej gminy miejskiej. Czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne. Urzędnikami stanu cywilnego byli burmistrzowie lub wójtowie. Nadzór nad urzędnikami sprawował prezydent rejencji lub starosta. Ustawy z 1874 i 1875 roku całkowicie oddzieliły rejestrację stanu cywilnego od zapisów kościelnych. Wprowadziły obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Wprowadzono także śluby cywilne. Księgi prowadzone były w języku niemieckim.
Urząd Stanu Cywilnego w Bodzanowicach w powiecie oleskim rozpoczął swoją działalność z dniem 1 października 1874 roku. Terytorium okręgu urzędu stanu cywilnego w Bodznowicach obejmowało: majątek i gminę Bodzanowitz (Bodzanowice), majątek i gminę Wichrau (Wichrów), gminę Ulrikendorf (Milęcin), gminę Kutzoben (Kucoby), majątek i gminę Neu Karmunkau (Nowe Karmonki).
W latach 80 XIX wieku zmieniono pisownię nazwy miejscowości z Bodzanowitz na Botzanowitz, a w 1936 roku zmieniono nazwę miejscowości z Botzanowitz na Grunsruh. Siedzibą urzędnika prowadzącego księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Bodzanowicach w latach 1874-1898 była miejscowość Botzanowitz (Bodzanowice), natomiast w latach 1899-1901 miejscowość Neu Karmonkau (Nowe Karmonki).
Urząd Stanu Cywilnego w Bodzanowicach prowadził swoją działalność na podstawie w/w przepisów do dnia 31.12.1945 roku. W 1945 roku miejscowość Bodzanowice znalazła się w granicach Polski. Z dniem 1 stycznia 1946 roku utworzono, na podstawie przepisów dekretu Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, państwowe
Akta urodzeń z lat 1874 - 1908, sygn. 1 - 28; 85 - 91
Akta małżeństw z lat 1874 - 1908, sygn. 29 - 56; 92 - 98
Akta zgonów z lat 1874 - 1908, sygn. 57 - 84; .99 - 105
Akta zbiorowe: 106 - 129
Notatkę informacyjną napisała Joanna Sowa. Inwentarz sporządzili: Paweł, Palacz i Marcin Bednarczyk (2004). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Amount of archival material

246

129

0

2.82

1.41

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.