Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu

Archiwum Państwowe w Częstochowie
- brak danych - 1874-1936[2001-2017]
Standesamt Guttentag 1874 - 1936
2001 - 2017
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes 103 j.a. Inwentarz Nr 245
spis zdawczo-odbiorczy Yes 3 j.a., 3 j.a., 3 j.a., 4 j.a., 3 j.a., 10 j.a., 17 j.a., 1 j.a.
indeks osobowy Yes lata 1902 - 1908
Z dniem 1 października 1874 roku wprowadzono w Prusach świecką rejestrację stanu cywilnego. Utworzono okręgi stanu cywilnego, które nie zawsze pokrywały się z terenem działania jednostek administracyjnych (gmin). Decydowała gęstość zaludnienia. Tworzono jeden urząd stanu cywilnego dla kilku gmin lub kilka urzędów w ramach jednej dużej gminy miejskiej. Czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne. Urzędnikami stanu cywilnego byli burmistrzowie lub wójtowie. Nadzór nad urzędnikami sprawował prezydent rejencji lub starosta. Ustawy z 1874 i 1875 roku całkowicie oddzieliły rejestrację stanu cywilnego od zapisów kościelnych. Wprowadziły obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Wprowadzono także śluby cywilne. Księgi prowadzone były w języku niemieckim.
Urząd Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu w powiecie lublinieckim rozpoczął swoją działalność z dniem 1 października 1874 roku. Terytorium okręgu urzędu stanu cywilnego Dobrodzień obejmowało: miasto Guttentag (Dobrodzień), gminę Schemrowitz (Szemrowice) oraz: Pustkowien Brzezinski (brak danych), Dombrowitze (Dąbrowice lub Dąbrowica), Guradze (Górażdże), Kontny Kotzuren (Kątne, Kocury), Lubojanski (Lubojański), Lugen (Ługi), Przywaren (Przywary), Schwierkle (Świerkle), Wieschondern (brak danych), gminę Ellgut Guttentag (Ligota Dobrodzieńska) z działem Mischline (Myślina), majątek Schloß Guttentag (Zamek Dobrodzień), gminę Warlow (Warłów), gminę Rzendowitz (Rzędowice), gminę Zwoos-Rendzin (Zwóz-Rędzina), gminę Glowczütz (Główczyce) oraz: Gaiden (Gajdy), Poremba (brak danych), gminę Goslawitz (Gosławice) oraz: Stockfische (Kije), leśniczówka Wystritze (Wystrzyce), gminę Makowczütz (Makowczyce) oraz: Thurze (Turza) i Marzatka (Marzatka).
Siedzibą urzędnika prowadzącego księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu w latach 1874 –1901 było miasto Dobrodzień.
Urząd Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu prowadził swoją działalność na podstawie w/w przepisów do dnia 31.12.1945 roku. W 1945 roku miasto Dobrodzień i przyległe gminy znalazło się w granicach Polski. Z dniem 1 stycznia 1946 roku utworzono, na podstawie przepisów dekretu Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, państwowe urzędy stanu cywilnego.
Akta urodzeń z lat 1874 - 1916, sygn. 1 - 28; 84 - 89
Akta małżeństw z lat 1874 - 1936, sygn. 29 - 53; 83, 90 - 96
Akta zgonów z lat 1874 - 1936, sygn. 54 - 82. 97 - 103
Mikrofilmy z lat 1874 - 1884, Nr 191 - 203, 1622 - 1642. Notatkę informacyjną napisała Joanna Sowa. Inwentarz sporządzili: Paweł, Palacz i Marcin Bednarczyk (2004). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
8/220/0/1/18 Geburts - Neben Register des Königlich Preussischen Standesamts Guttentag im Kreise Lublinitz pro 1891. Vol. I. 1891 296
8/220/0/1/19 Geburts - Neben Register des Königlich Preussischen Standesamts Guttentag im Kreise Lublinitz pro 1892. 1892 278
8/220/0/1/20 Geburts - Neben Register des Königlich Preussischen Standesamts Guttentag im Kreise Lublinitz pro 1893. 1893 311
8/220/0/1/21 Geburts - Neben Register des Königlich Preussischen Standesamts Guttentag im Kreise Lublinitz pro 1894. 1894 312
8/220/0/1/22 Geburts - Neben Register des Königlich Preussischen Standesamts Guttentag im Kreise Lublinitz pro 1895. Vol. I. 1895 314
8/220/0/2/29 Heiraths - Neben Register der Standesamt Guttentag pro 1874. 1874 13
8/220/0/2/45 Heiraths - Neben Register des Königlich Preussischen Standesamt Guttentag im Kreise Lublinitz pro 1892. Vol. I. 1892 105
8/220/0/2/30 Heiraths - Neben Register des Königlich Preussischen Standesamts Guttentag im Kreise Lublinitz pro 1875. 1875 49
8/220/0/2/31 Heiraths - Neben Register des Königlich Preussischen Standesamts Guttentag im Kreise Lublinitz pro 1876. 1876 43
8/220/0/2/32 Heiraths - Neben Register des Königlich Preussischen Standesamts Guttentag im Kreise Lublinitz pro 1877. 1877 51
8/220/0/2/33 Heiraths - Neben Register des Königlich Preussischen Standesamts Guttentag im Kreise Lublinitz pro 1878. 1878 121
8/220/0/2/34 Heiraths - Neben Register des Königlich Preussischen Standesamts Guttentag im Kreise Lublinitz pro 1879. 1879 95
8/220/0/2/35 Heiraths - Neben Register des Königlich Preussischen Standesamts Guttentag im Kreise Lublinitz pro 1880. Vol. I. 1880 100
8/220/0/2/37 Heiraths - Neben Register des Königlich Preussischen Standesamts Guttentag im Kreise Lublinitz pro 1881. Vol. II. [Nr 46-60]. 1881 33
8/220/0/2/36 Heiraths - Neben Register des Königlich Preussischen Standesamts Guttentag im Kreise Lublinitz pro 1881. Vol. I. [Nr 1-45]. 1881 92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

152

103

0

3.08

2.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.