Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Jamach

Archiwum Państwowe w Częstochowie
- brak danych - 1874-1934 [1948-1972]
Standesamt Jamm 1874 - 1934
1948 - 1972
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes 84 j.a. Inwentarz Nr 246
indeks osobowy Yes 1902 rok
spis roboczy No 1 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 3 j.a., 2 j.a., 1 j.a., 1 j.a., 36 j.a.
Z dniem 1 października 1874 roku wprowadzono w Prusach świecką rejestrację stanu cywilnego. Utworzono okręgi stanu cywilnego, które nie zawsze pokrywały się z terenem działania jednostek administracyjnych (gmin). Decydowała gęstość zaludnienia. Tworzono jeden urząd stanu cywilnego dla kilku gmin lub kilka urzędów w ramach jednej dużej gminy miejskiej. Czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne. Urzędnikami stanu cywilnego byli burmistrzowie lub wójtowie. Nadzór nad urzędnikami sprawował prezydent rejencji lub starosta. Ustawy z 1874 i 1875 roku całkowicie oddzieliły rejestrację stanu cywilnego od zapisów kościelnych. Wprowadziły obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Wprowadzono także śluby cywilne. Księgi prowadzone były w języku niemieckim.
Urząd Stanu Cywilnego w Jamach w powiecie oleskim rozpoczął swoją działalność z dniem 1 października 1874 roku. Terytorium okręgu urzędu stanu cywilnego Jamy obejmowało: majątek i gmina Jamm (Jamy), majątek i gmina Kozelwitz (Kozłowice).
W 1936 roku zmieniono nazwę miejscowości z Jamy na Weidental.
Siedzibą urzędnika prowadzącego księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Jamach w latach 1874-1890 była miejscowość Jamm (Jamy), natomiast w latach 1891-1901 miejscowość Koselwitz (Kozłowice).
Urząd Stanu Cywilnego w Jamach prowadził swoją działalność na podstawie w/w przepisów do dnia 31.12.1945 roku. W 1945 roku miejscowość Jamy znalazła się w granicach Polski. Z dniem 1 stycznia 1946 roku utworzono, na podstawie przepisów dekretu Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, państwowe urzędy stanu cywilnego.
Akta urodzeń z lat 1874 - 1911
Akta małżeństw z lat 1874 - 1911
Akta zgonów z lat 1874 - 1911
Mikrofilmy z lat 1874 - 1884, Nr 258 - 269, 1712 - 11732. Notatkę informacyjną napisała Joanna Sowa. Inwentarz sporządzili: Paweł, Palacz i Marcin Bednarczyk (2004). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Amount of archival material

153

84

0

1.18

0.73

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.