Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Koszęcinie

Archiwum Państwowe w Częstochowie
- brak danych - 1874-1922 [1923-1937]
Standesamt Koschentin 1874 - 1922
1923 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
indeks osobowy Yes lata 1902 - 1910
spis zdawczo-odbiorczy Yes 18 j.a., 13 j.a., 5 j.a., 6 j.a., 6 j.a., 4 j.a., 3 j.a., 3 j.a., 4 j.a. 3 j.a., 3 j.a. 2 j.a., 4 j.a, 3 j.a., 3 j.a.
inwentarz książkowy Yes 216 j.a. Inwentarz nr 277,
Z dniem 1 października 1874 roku wprowadzono w Prusach świecką rejestrację stanu cywilnego (ustawa z dnia 1 października 1874 roku „Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließug“, też ustawa z dnia 6 lutego 1875 roku „ Reichgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließug“). Utworzono okręgi stanu cywilnego, które nie zawsze pokrywały się z terenem działania jednostek administracyjnych (gmin). Decydowała gęstość zaludnienia. Tworzono jeden urząd stanu cywilnego dla kilku gmin lub kilka urzędów w ramach jednej dużej gminy miejskiej. Czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne. Urzędnikami stanu cywilnego byli burmistrzowie lub wójtowie. Nadzór nad urzędnikami sprawował prezydent rejencji lub starosta. Ustawy z 1874 i 1875 roku całkowicie oddzieliły rejestrację stanu cywilnego od zapisów kościelnych. Wprowadziły obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Wprowadzono także śluby cywilne. Księgi prowadzone były w języku niemieckim.
Urząd Stanu Cywilnego w Koszęcinie w powiecie lublinieckim rozpoczął swoją działalność z dniem 1 października 1874 roku. Terytorium okręgu urzędu stanu cywilnego w Koszęcinie obejmowało: gminę Koschentin (Koszęcin) wraz z miejscowościami Irrkau (Irki), Pielkau (Piłka), Prondy (Prądy), Sand (brak danych) i Swienta Trojca (brak danych), obszar dworski Koschentin (Koszęcin) wraz z miejscowościami Lippowitz (Lipowiec), Neuhof (Nowy Dwór), Oberhof (Górny Dwór), Potempa (Potępa) i Unterhof (Dolny Dwór), obszar leśny Koschentin (Koszęcin), majątek i gmina Ruschinowitz (Rusinowice), gmina i majątek Strzebin (Strzebiń) z miejscowościami Laasen (Łazy) i Prondy (Prondy). Siedzibą urzędnika prowadzącego księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Koszęcinie w latach 1874-1903 była gmina Koschentin (Koszęcin).
W 1922 roku wschodnia część powiatu lublinieckiego w tym Koszęcin znalazł się po polskiej stronie granicy. Urząd Stanu Cywilnego w Koszęcinie nadal działał w oparciu o przepisy niemieckie. Istotną zmianą była rejestracja prowadzona w języku polskim. We wrześniu 1939 roku tereny te wróciły do Rzeszy. I taki stan trwał do 1945 roku, kiedy Koszęcin zmienił znowu przynależność państwową wracając do Polski.
Urząd zakończył działalność w 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku utworzono, na podstawie przepisów dekretu Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, państwowe urzędy stanu cywilnego (Dz.U R.P., Nr 48, poz. 272).
Urząd Stanu Cywilnego w Koszęcinie, w tym:
Akta urodzeń z lat 1874 - 1917
Akta małżeństw z lat 1874 - 1937
Akta zgonów z lat 1874 - 19375
akta zbiorowe do księgi małżeństw z lat 1874- 1879, 1882-1888, 1891, 1899 - 1901, 1903 -1906, 1909 - 1911,
Notatkę informacyjną napisała Joanna Sowa, inwentarz sporządzili: Paweł Palacz, Marcin Bednarczyk i Joanna Sowa (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Amount of archival material

307

216

0

4.36

2.99

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.