Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Pawonkowie

Archiwum Państwowe w Częstochowie
- brak danych - 1874-1922 [1923-1937]
Standesamt Pawonkau 1874 - 1922
1923 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
indeks osobowy Yes lata 1900 - 1908
spis zdawczo-odbiorczy Yes 3 j.a., 1j.a., 3 j.a., 3 j.a. 3 j.a., 3 j.a., 3 j.a., 4 j.a.
inwentarz książkowy Yes 156 j.a. Inwentarz Nr 299
Z dniem 1 października 1874 roku wprowadzono w Prusach świecką rejestrację stanu cywilnego. Utworzono okręgi stanu cywilnego, które nie zawsze pokrywały się z terenem działania jednostek administracyjnych (gmin). Decydowała gęstość zaludnienia. Tworzono jeden urząd stanu cywilnego dla kilku gmin lub kilka urzędów w ramach jednej dużej gminy miejskiej. Czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne. Urzędnikami stanu cywilnego byli burmistrzowie lub wójtowie. Nadzór nad urzędnikami sprawował prezydent rejencji lub starosta. Ustawy z 1874 i 1875 roku całkowicie oddzieliły rejestrację stanu cywilnego od zapisów kościelnych. Wprowadziły obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Wprowadzono także śluby cywilne. Księgi prowadzone były w języku niemieckim.
Urząd Stanu Cywilnego w Pawonkowie w powiecie lublinieckim rozpoczął swoją działalność z dniem 1 października 1874 roku. Terytorium okręgu urzędu stanu cywilnego w Pawonkowie obejmowało: majątek Pawonkau (Pawonków) wraz z miejscowościami Naplatek (Napłatki, Nopłatki), Niederhof (brak danych), Pomian (brak danych) i Spiegelhof (Lustrzaniec) oraz gminę Pawonkau (Pawonków) z miejscowościami Klipphausen (brak danych), Mlynken (Młynki), Pietraschowitz (Pietraszowice, Pietruszowice). Siedzibą urzędnika prowadzącego księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Pawonkowie w latach 1874-1903 była gmina Pawonkau (Pawonków).
W 1922 roku wschodnia część powiatu lublinieckiego w tym Pawonków znalazł się po polskiej stronie granicy. Urząd Stanu Cywilnego w Pawonkowie nadal działał w oparciu o przepisy niemieckie. Istotną zmianą była rejestracja prowadzona w języku polskim. We wrześniu 1939 roku tereny te wróciły do Rzeszy. I taki stan trwał do 1945 roku, kiedy Pawonków zmienił znowu przynależność państwową wracając do Polski.
Urząd zakończył działalność w 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku utworzono, na podstawie przepisów dekretu Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, państwowe urzędy stanu cywilnego.
Urząd Stanu Cywilnego w Pawonkowie, w tym:
Akta urodzeń z lat 1874 - 1914, sygn. 1 - 16; 137 - 138
Akta małżeństw z lat 1874 - 1914, sygn. 17 - 31; 139-140
Akta zgonów z lat 1874 - 1914, sygn. 32 - 76; 141 - 142
Wtóropisy akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874 - 1914, sygn. 77 - 136, 142 - 156
Notatkę informacyjną napisała Joanna Sowa, inwentarz sporządzili: Paweł Palacz, Marcin Bednarczyk i Joanna Sowa (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Amount of archival material

222

156

0

1.77

1.28

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.