Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Cieszowej

Archiwum Państwowe w Częstochowie
Urząd Stanu Cywilnego Sadów 1874-1922 [1923 - 1962]
Standesamt Czieschowa 1874 - 1922
1923 - 1962
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
indeks osobowy Yes z lat 1902 - 1908
spis zdawczo-odbiorczy Yes 10 j.a., 3 j.a. 4 j.a. 1 j.a., 3 j.a., 3 j.a., 3 j.a., 1 j.a, 3 j.a., 3 j.a.
inwentarz książkowy Yes 227j.a. Inwentarz Nr 300
Z dniem 1 października 1874 roku wprowadzono w Prusach świecką rejestrację stanu cywilnego. Utworzono okręgi stanu cywilnego, które nie zawsze pokrywały się z terenem działania jednostek administracyjnych (gmin). Decydowała gęstość zaludnienia. Tworzono jeden urząd stanu cywilnego dla kilku gmin lub kilka urzędów w ramach jednej dużej gminy miejskiej. Czynność rejestracji stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego, mianowanym przez władze administracyjne. Urzędnikami stanu cywilnego byli burmistrzowie lub wójtowie. Nadzór nad urzędnikami sprawował prezydent rejencji lub starosta. Ustawy z 1874 i 1875 roku całkowicie oddzieliły rejestrację stanu cywilnego od zapisów kościelnych. Wprowadziły obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Wprowadzono także śluby cywilne. Księgi prowadzone były w języku niemieckim.
Urząd Stanu Cywilnego w Cieszowej w powiecie lublinieckim rozpoczął swoją działalność z dniem 1 października 1874 roku. Terytorium okręgu urzędu stanu cywilnego w Cieszowej/Sadowie obejmowało: gminę Czieschowa (Cieszowa) z miejscowością Rzytze (Rzyce), majątek Czieschowa (Cieszowa) z miejscowościami Bulinski (Bulińskie), Laasen (Łazy), Rzytze (Rzyce), gminę Wiersbie (Wierzbie) z miejscowościami Gudlina (brak danych) i Mochalla (Mochała, Mochala), gminę Ober Sodow (Górny Sadów), majątek Ober Sodow (Górny Sadów), z miejscowościami Bleiche (brak danych) i Wiecorek (brak danych), gminę i kolonię Nieder Sodow (Dolny Sadów), majątek Nieder Sodow (Dolny Sadów). Siedzibą urzędnika prowadzącego księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Cieszowej w latach 1874-1903 była gmina Cieszowa.
W 1922 roku wschodnia część powiatu lublinieckiego w tym Cieszowa/Sadów znalazły się po polskiej stronie granicy. Urząd Stanu Cywilnego w Cieszowej nadal działał w oparciu o przepisy niemieckie. Istotną zmianą była rejestracja prowadzona w języku polskim. We wrześniu 1939 roku tereny te wróciły do Rzeszy. I taki stan trwał do 1945 roku, kiedy Cieszowa/Sadów zmieniły znowu przynależność państwową wracając do Polski.
Urząd zakończył działalność w 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku utworzono, na podstawie przepisów dekretu Rady Ministrów z dnia 25 września 1945 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, państwowe urzędy stanu cywilnego.
Urząd Stanu Cywilnego w Cieszowej, w tym:
Akta urodzeń z lat 1874 - 1914, sygn. 1 - 28; 175 - 180
Akta małżeństw z lat 1874 - 1914, sygn. 29 - 56; 181 - 186
Akta zgonów z lat 1874 - 1914, sygn. 57 - 84;187 -192
Wtóropisy akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874 - 1908, sygn. 85 - 174. 193- 227
Mikrofilmy z lat 1874 - 1884, Nr 856 - 867, 2294 - 2314. Notatkę informacyjną napisała Joanna Sowa, inwentarz sporządzili: Paweł Palacz, Marcin Bednarczyk i Joanna Sowa (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
8/273/0/1/1 Geburts Haupt Register 1874. 1874 23
8/273/0/1/2 Geburts Haupt Register des Königlich Preussichen Standesamts Czieschowa im Kreise Lublinitz pro 1875. 1875 66
8/273/0/1/3 Geburts Haupt Register des Königlich Preussichen Standesamts Czieschowa im Kreise Lublinitz pro 1876. 1876 78
8/273/0/1/4 Geburts Haupt Register des Königlich Preussichen Standesamts Czieschowa im Kreise Lublinitz pro 1877. 1877 67
8/273/0/1/5 Geburts Haupt Register des Königlich Preussichen Standesamts Czieschowa im Kreise Lublinitz pro 1878. 1878 59
8/273/0/1/6 Geburts Haupt Register des Königlich Preussichen Standesamts Czieschowa im Kreise Lublinitz pro 1879. 1879 57
8/273/0/1/7 Geburts Haupt Register des Königlich Preussichen Standesamts Czieschowa im Kreise Lublinitz pro 1880. 1880 50
8/273/0/1/8 Geburts Haupt Register [des Königlich Preussichen Standesamts Czieschowa im Kreise Lublinitz pro] 1881. 1881 72
8/273/0/1/9 Geburts Haupt Register des Königlich Preussichen Standesamts Czieschowa im Kreise Lublinitz pro 1882. 1882 52
8/273/0/1/10 Geburts Haupt Register des Königlich Preussichen Standesamts Czieschowa im Kreise Lublinitz pro 1883. 1883 56
8/273/0/1/11 Geburts Haupt Register des Königlich Preussichen Standesamts Czieschowa im Kreise Lublinitz pro 1884. 1884 64
8/273/0/1/12 Geburts Haupt Register des Königlich Preussichen Standesamts Czieschowa im Kreise Lublinitz pro 1885. 1885 57
8/273/0/1/13 Geburts Haupt Register des Königlich Preussichen Standesamts Czieschowa im Kreise Lublinitz pro 1886. 1886 89
8/273/0/1/14 Geburts Haupt Register des Königlich Preussichen Standesamts Czieschowa im Kreise Lublinitz pro 1887. 1887 68
8/273/0/1/15 Geburts Haupt Register des Königlich Preussichen Standesamts Czieschowa im Kreise Lublinitz pro 1888. 1888 73
1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 ... 19 20 21 22

Amount of archival material

321

227

0

3.09

2.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.