^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Akta notariusza Ignacego Główczewskiego w Żarkach, Nr 1-197]

Archiwum Państwowe w Częstochowie
dokumentacja aktowa 11
- brak danych -
1820

1820 - 1820
polski
- brak danych -
- brak danych - 1/11
księga rękopis
dobry
- brak danych - 457
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Na końcu umieszczono summariusz akt sporządzony w 1845r. przez not. Jana Rolę Różyckiego. Zastępca Notariusza Podsędek Walenty Sobocki.
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -