Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spuścizna Władysława Bartynowskiego

Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie
- brak danych - 1817-1986
- brak danych - 1817 - 1986
Władysław Bartynowski tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
włoski
angielski
niderlandzki
data not found Władysław Bartynowski (1832-1918), syn Maksymiliana, prawnika, urzędnika miasta Krakowa i Emilii Honoraty
z d. Meciszewskiej h. Prawdzic.
Krakowski antykwariusz, numizmatyk, bibliofil i kolekcjoner. Współzałożyciel Towarzystwa Numizmatycznego
w Krakowie, wydawca i redaktor "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych". Wynalazca metody reprodukowania numizmatów, zwanej potocznie bartynotypią.
Władysław Bartynowski był uczniem zwyczajnym Liceum św. Anny w Krakowie oraz słuchaczem nadzwyczajnym Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiów jednak nie ukończył i przez krótki okres czasu pracował najprawdopodobniej jako biegły sądowy.
W kolejnych latach życia poświęcił się administrowaniu własnym majątkiem, prowadzeniu działu antykwarycznego
w Księgarni Daniela E. Friedleina w Krakowie, pogłębianiu wiedzy z zakresu archeologii i numizmatyki
oraz kolekcjonerstwu.
Wspólnie z Karolem Estreicherem podjął się opracowania planu „Słownika biograficznego artystów polskich”,
prowadził prace inwentaryzacyjne nad zbiorem monet hrabiego Andrzeja Potockiego, pomagał przy powiększaniu kolekcji hrabiego Emeryka Hutten-Czapskiego oraz pracował z Antonim Zaleskim nad skatalogowaniem zbioru rycin Biblioteki Jagiellońskiej.
Władysław Bartynowski przez całe swoje życie kolekcjonował medale i monety, tworząc ich katalogi, z których część ukazała się drukiem, zgromadził liczący około 5 tysięcy obiektów zbiór rycin (głównie portretów sławnych Polaków), powiększył ponadto – w tym także o starodruki – częściowo odziedziczoną po ojcu bibliotekę, oznaczając jej zbiory exlibrisem: „Bibliotheca Pędzichoviensis M.W. Bartynowskich".
Obiekty składające się na bezcenną kolekcję Władysława Bartynowskiego wzbogaciły zbiory takich instytucji jak Muzeum Narodowe w Krakowie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, czy Biblioteka Jagiellońska.
- Dokumenty osobiste
- Korespondencja
- Fotografie
- Materiały rodzinne
- Materiały warsztatowe do planowanych publikacji dotyczących projektowanego "Słownika biograficznego artystów polskich"
- Wycinki prasowe
- Fragmenty dzienników urzędowych
- Ulotki
- Informacje z katalogów lub inwentarzy wystaw
- Nekrologi
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
802/60/0/-/1 Materiały osobiste-Władysław Bartynowski 1833-1986 171
802/60/0/-/2 fotografie osobiste XIX-XX w. 27
802/60/0/-/3 Materiały Warsztatowe Zbiór ogólny I-szy. Rytownicy. Malarze. ( litera -A) 1893-1912 156
802/60/0/-/4 Materiały warsztatowe Zbiór ogólny I-szy. Rytownicy. Malarze. (litera B) 1879-1913 221
802/60/0/-/5 Materiały warsztatowe Zbiór ogólny I-szy. Rytownicy. Malarze. (litera Bi) XIX-XX w. 189
802/60/0/-/6 Materiały warsztatowe Zbiór ogólny I-szy. Rytownicy. Malarze. (litera C) XIX-XX w. 202
802/60/0/-/7 Materiały warsztatowe. Zbiór ogólny I-szy. Rytownicy. Malarze. (litera Ch) XIX-XX w. 124
802/60/0/-/8 Materiały warsztatowe. Zespół ogólny I - szy. Rytownicy. Malarze. (litera Co) XIX-XX w. 110
802/60/0/-/9 Materiały warsztatowe. Zbiór ogólny I - szy. Rytownicy. Malarze. (litera D) XIX-XX w. 248
802/60/0/-/10 Materiały warsztatowe. Zbiór ogólny I - szy. Rytownicy. Malarze. (litera Dł) XIX-XX w. 165
802/60/0/-/11 Materiały warsztatowe. Zbiór ogólny I - szy. Rytownicy. Malarze. (litera E) XIX-XX w. 108
802/60/0/-/12 Materiały warsztatowe. Zbiór ogólny I - szt. Rytownicy. Malarze. (litera F) XIX-XX w. 219
802/60/0/-/13 Materiały warsztatowe. Zbiór ogólny I - szy. Rytownicy. Malarze. (litera Fi) XIX-XX w. 159
802/60/0/-/14 Materiały warsztatowe. Zbiór ogólny I - szy. Rytownicy. Malarze. (litera G) XIX-XX w. 145
802/60/0/-/15 Materiały warsztatowe. Zbiór ogólny I - szy. Rytownicy. Malarze. (litera Go) XIX-XX w. 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

184

184

0

5.10

5.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.