^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Materiały osobiste Feliksa Jasieńskiego

Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1874-1930

1874 - 1930
polski
francuski
Dokumenty osobiste Feliksa Jasieńskiego
 świadectwo urodzenia, 1882, odpis, s. 1-2.
 świadectwo odbycia służby wojskowej, 1882, s. 3-4.
 paszporty 1891-1907 (4), s. 5-102, oraz pozwolenie na wyjazd wyd. przez Naczelnika Milicji 1918, s. 103-104 i przepustka, s. 105-106.
 pozwolenie na przejazd bd., s. 107-108.
 poświadczenie szlachectwa, wyd. przez Departament Heroldii Senatu 1894, s. 109-1010.
 dowód osobisty 1895, s. 111-134.
 potwierdzenie adresu zamieszkania w Warszawie 1897, s. 135-136.
 kwestionariusz osobowy wyd. przez Muzeum Narodowe, Kraków 1922, s. 137-138.
 notatka dotycząca danych biograficznych Feliksa Jasieńskiego bd., s. 139-140.

Materiały dotyczące nauki:
 legitymacja szkolna, wyd. przez 4 Gimnazjum Męskie, Warszawa 1880, s. 141-152.
 świadectwa szkolne roczne i semestralne 1874-1881 (15), s. 153-182.
 wyróżnienia za postępy w nauce 1874-1875 (2), s. 183-186.
 zestawienie ocen i przedmiotów z lat 1874-1881, s. 187-188.

Materiały dotyczące pracy:
 zaświadczenie o współpracy wyd. przez Muzeum Polskie – redakcja, Kijów 1917, s. 189-190.
 zaświadczenie o członkostwie w redakcji „Szczutka”, wyd. przez Szczutek – redakcja, Kraków 1919, podpis: Stanisław Wasylewski, s. 191-192.

Dokumenty dotyczące zdrowia:
 zaświadczenie lekarskie wyd. przez Dorpater Ophthalmologische Klinik 1881, s. 193-194.
 potwierdzenie odbycia kuracji leczniczych kąpieli, wyd. przez Zygmunta Wąsowicza 1928 oraz dzienniczek kąpieli, s. 195-208.
 świadectwo lekarskie wyd. przez W. Trzepałka nakazujące przewiezienie do Krakowa 1928, s. 209-210.

Materiały finansowe i majątkowe
 książeczka wkładek powiatowej kasy oszczędności, Kraków 1912 oraz książka obrachunkowa wyd. przez Bank Handlowy, Kijów 1917, s. 213-278.
 potwierdzenia dla wpłacającego wystawione przez Spółdzielczy Bank Kredytowy, Olkusz 1926-1927 (3), s. 279-284.
 odpis protokołu zaznaczenia dot. spłaty pożyczki 1921, s. 285-286.
 pokwitowanie odbioru wykazu osób będących na utrzymaniu Feliksa Jasieńskiego 1925 (2), podpis: Maria Tempka, s. 287-290.
 rachunki i pokwitowania 1899-1926 i bd. (9), weksel wyd. przez Amsler & Ruthardt, Berlin 1901, oraz kwit dłużny podpisany przez Teodora Grotta 1923, s. 291-314.
 notatniki bd. (3) i notatki finansowe 1924-1925 i bd. (7), s. 315-504.

Materiały dotyczące zgonu i pochówku
 „Moja ostatnia wola” 1906, s. 505-506.
 zaproszenie na uroczystość przeniesienia zwłok Feliksa Jasieńskiego do nowego grobowca 1930, podpis: Karol Rolle, oraz powierzenie organizacji przeniesienia zwłok Onufremu Fiutowi 1930, s. 507-510.
 notatka z przeniesienia zwłok Feliksa Jasieńskiego 1930, podpis: Władysław Prajer, s. 511-512.

Ponadto: fotografia F. Jasieńskiego, ok. 1895, zob. F 158.
- brak danych - - brak danych -
luzy druk maszynopis rękopis
dobry
512 - brak danych -
23x34 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.