^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Materiały osobiste i varia Feliksa Jasieńskiego

Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1822-1929

1822 - 1929
polski
francuski
Dyscyplinaria:
 sprawa honorowa z Leonem Baczyńskim 1892, s. 1-2.
 sprawa z Janem Bulasem 1909-1910, s. 3-56.
 sprawa z Adamem Ładą-Cybulskim 1916, s. 57-60.
 sprawa honorowa z Feliksem Nowowiejskim bd., s. 61-62.

Legitymacje i karty członkowskie:
Bibliothèque Nationale, Paryż 1905, s. 63-64. – British Muzeum, Londyn 1898, s. 65-66. – Głos Narodu, Kraków 1911, s. 67-68. – Magistrat Królewskiego Stołecznego Miasta, Kraków 1921, s. 69-86. – Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, Kraków 1920 oraz pokwitowanie wniesionej wpłaty 1920, s. 87-90. – Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Gminy St[ołecznego] M[iasta], Kraków bd. oraz fragment legitymacji, s. 91-118. – Syndykat Dziennikarzy Krakowskich oraz legitymacja upoważniająca do stołowania się w Kuchni Syndykatu 1924, s. 119-122. – Towarzystwo Muzeum Etnograficznego, Kraków 1927-1929 (3), s. 123-128. – Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Urzędników Stołecznego Królewskiego Miasta, Kraków bd., s. 129-130.

Varia:
 analizy grafologiczne pisma Feliksa Jasieńskiego (2) i Zosi, bd., s. 131-142.
 autografy: Faucher León bd., s. 143-144. – Thiers de 1822, s. 145-146.
 wiersze:
Lemański Jan, [Chociem jak motyl…] bd., s. 147-148. – Prudhomme Sully, Ne jamais la voir ni l’entendre, s. 149-150. – Wróblewski Adam, [O! Panie siedziałem w nocy…] 1921, s. 151-152. – N.N., „W Muzeum Narodowym przez portretem „Mandze – L. Wyczół…” 1922, s. 153-154.– NN., „W nieśmiałym hołdzie” 1924, s. 155-156. – N.N., [Pieśnią upajam się dziką…] bd., s. 157-158. – N.N., „Histoire d’un coeur” bd., s. 159-160. – N.N., „L’ile des peupliers” bd., s. 161-162. – N.N.’ „La femme polonaise par un francais” bd., s. 163-170.
oraz M.M., Tempus Edax? – Kilka kartek ze szkicownika, „Rozmaitości” z 1907 r., dedykacja: Wielmożnemu Panu Feliksowi Jasieńskiemu w dowód głębokiej czci dla jego Idei i zasług na polu Sztuki ofiaruje autor, Paryż 30 marca 1907”, s. 171-178.
 partytury 1896 i bd. (3), s. 179-186.
 dewocjonalia: teksty modlitw bd. (2), rps powielony, s. 187-204.
 notatki adresowe bd. (3), oraz ulotki reklamowe bd. (7), s. 205-224.
 rozkłady jazdy z Londynu i Monte Carlo 1908 i bd. (2), s. 225-232.

Kalendarzyki i notatniki zawierające informacje o spotkaniach, informacje pro memoria 1900-1918 i bd. (6), s. 233-614.

Ponadto: portfel skórzany
- brak danych - - brak danych -
luzy druk rękopis
dobry
614 - brak danych -
23x34 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.