^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Materiały dotyczące kolekcjonerstwa i działalności w Muzeum Narodowym w Krakowie

Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1899-1937

1899 - 1937
polski
francuski
Muzeum Narodowe w Krakowie
 rachunek kosztów organizacji Wystawy Japońskiej ok. 1901-1902 (2), s. 1-4.
 kwity pobrania gotówki z kasy Muzeum Narodowego w Krakowie 1908-1909 (2), s. 5-8.
 oświadczenie dotyczące działalności Feliksa Jasieńskiego [?] w czasie I wojny światowej, bd. (2), brulion, s. 9-12.
 notatka dotycząca różnic w numeracji zbiorów bd., s. 13-14.

Oddział im. Feliksa Jasieńskiego
 akt darowizny bd. (fragment), s. 15-18.
 wycinek prasowy informujący o przyjęciu daru Feliksa Jasieńskiego dla Muzeum Narodowego 1906, s. 19-20.
 lista osób obecnych na uroczystości otwarcia Oddziału 1906, podpisy m.in.: Leon Wyczółkowski, M. Sokołowski, Franciszek Bylicki, Feliks Kopera, Julian Pagaczewski, Kazimierz Rogóyski, Konstanty Laszczka, Mitkowski, L. Puszet, Ferdynand Ruszczyc, Jan Stanisławski, Adam Łada-Cybulski, Józef Mehoffer, Edward Trojanowski, Karol Tily, Jerzy Warchałowski, Stanisław Goliński, Józef Czajkowski, Konrad Rakowski, Witold Noskowski, W. Łepkowski, Stanisław Czajkowski, Rudolf Starzewski, Włodzimierz Perzyński, Antoni Beaupré, Józef Kotarbiński, Stanisław Lack, G. Porębski, Kazimierz Krzyształowicz, Tadeusz Estreicher, s. 21-22.
 zapewnienie bezpieczeństwa zbiorom przed wojskami rosyjskimi 1914, podpis: N. Iwanow, s. 23-26.
 budżet na lata 1924-1925, brulion, s. 27-28.
 kwit dłużny za zakup obrazu Jacka Malczewskiego 1927, s. 29-30.
 wyjaśnienie dotyczące uprawnień Oddziału Muzeum Narodowego bd., s. 31-32.
 prośba o udzielenie zgody na zwiedzanie zbiorów bd., s. 33-34.
 „Książka korzystających z bezpłatnego wstępu na wystawy zbiorów Fel[iksa] Jasieńskiego w domu z Fund[acji] Szołayskich” 1931-1937, s. 35-102.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego, Kraków: dowód uiszczenia składki członkowskiej 1927, s. 103-104.

Oświadczenie Stefana Doroszkiewicza dotyczące obrazu Stanisława Wyspiańskiego 1904, s. 105-106.

Notatki i informacje dotyczące dzieł sztuki 1914-1928 i bd. (6), s. 107-120, oraz wycinki prasowe dotyczące sprzedaży „Lisowczyka” Rembrandta 1910 (7), s. 121-136.

Inwentarze zbiorów:
 dzieła sztuki 1903-1924 i bd. (3), s. 137-176,
 księgozbiór bd. (4), s. 177-204,
 spis książek wypożyczonych bd., s. 203-204.
 prowizoryczne spisy posiadanych dzieł sztuki bd. (2), s. 205-208.

Oświadczenie dotyczące zdeponowania części zbiorów Feliksa Jasieńskiego w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, Kijów 1908, s. 209-210.

Rachunki za zakup:
 dzieł sztuki 1900-1912 (13), s. 211-236.
 książek 1899-1924 (14), s. 237-264.
Uwaga: część rachunków za zakup książek dołączona do korespondencji.
 wyposażenia do Oddziału 1906-1908 (4), s. 265-272.
 pokwitowania za wypłaty z tytułu dochodów z wystaw 1908-1921 (4), s. 273-280.

Ponadto: prospekty informacyjne dotyczące dzieł sztuki japońskiej 1903-1926 (7), s. 281-310, i książek 1907-1926 i bd. (15), s.311-368.
- brak danych - - brak danych -
luzy rękopis
dobry
368 - brak danych -
21x34 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.