^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Działalność społeczna Feliksa Jasieńskiego

Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie
dokumentacja aktowa 9
- brak danych -
1901-1913

1901 - 1913
polski
Zaproszenie na wykład Feliksa Jasieńskiego w Czytelni Katolickiej, Lwów 1901, s. 1-2.

Protest przeciwko witrażom niemieckim na Wawelu 1902:
 tekst protestu oraz list protestujących artystów warszawskich z podpisami 1902, podpisy m.in.: Dąbrowski, [Eligiusz] Niewiadomski, Miłosz Kotarbiński, Czesław Tański, Feliks Jabłczyński, Stanisław Jasiński, Maurycy Trębacz, Jan Owidzki, Antoni Austen, Kazimierz Alchimowicz, Stanisław Heyman, Feliks Cichocki, Franciszek Ejsmond, Stefan Popowski, Stanisław R. Ostrowski, Jan Woydyga, Adolf Edward Herstein, Bronisław Kowalewski, Maria Wasilkowska, Kazimierz Wasilkowski, Józef Mańkowski, Józef Pankiewicz, Józef Rapacki, Albert Taljański, Antoni Piotrowski, Roman Szwojnicki, Hipolit Marczewski, Konstanty Górski, Karol Biske, Wojciech Betley, St. Adamowski, Apoloniusz Kędzierski, Zdzisław Jasieński, Pius Waloński, s. 3-6.
 korespondencja:
Augustynowicz 1902, telegram, podpisy też: Bratkowski, Ćwikliński, Dębicki, Kotowski, Jasieński, Rejchan, Rozwadowski, Rybkowski, Kasprowicz, Adam [Łada-]Cybulski, Lityński, s. 7-8. - Kotarbińska Lucyna, s. 9-14. – Skrzyński Kazimierz 1902, telegram, s. 15-16. – Tetmajer Włodzimierz 1902 (2), s. 17-20, 23-25, kopie odpowiedzi Feliksa Jasieńskiego 1902 (2), s. 21-22, 27-30, i dokument rozjemczy, podpisy: Stanisław Wyspiański, Julian Nowak, Karol Tily, Jerzy Warchałowski, s. 31-32, oraz odezwa „Nieprzejednanych” sporu 1902, s. 33-34. – Witkiewicz Stanisław 1902, telegram, s. 35-36.
 List Grona Mieszkanek gub. Radomskiej w sprawie Kościoła w Końskich 1902, s. 37-38.

Protest przeciwko uszczupleniu Plant Krakowskich: tekst protestu 1902, podpisy m.in.: Feliks Jasieński, Wojciech Weiss, Jan Stanisławski, W. Łepkowski, Michał Seńkowski, Henryk Uromski, Adolf Sternschuss, Kazimierz Kaden, Jan Parczewski, Konrad Rakowski, Zygmunt Sarnecki, Seweryn Böhm, Stanisław Wyspiański, Jerzy Warchałowski, Jan Bukowski, Leon Wyczółkowski, Konstanty Laszczka, Teodor Axentowicz, Józef Mehoffer, Julian Nowak, Feliks Kopera, Edward Trojanowski, Jacek Malczewski, Adolf Steinbelt, Roman Ławrowski, Sobiesław Bystrzyński, Stanisław Jangustyn, Sebastian Stafiej, s. 39-40.

Teka Polskich Artystów Grafików 1902-1903, s. 41-104, oraz „Dodatek do „Teki grafików”, s. 105-138.

Notatnik zawierający informacje uczestnikach i tematach omawianych na kompletach 1910-1913, s. 139-202.
- brak danych - - brak danych -
luzy druk maszynopis rękopis
dobry
202 - brak danych -
21x34 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.