^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kwity, rachunki i notatki różne związane z działalnością gospodarczą Stanisława Zamoyskiego.

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
dokumentacja aktowa MPK/A/1
- brak danych -
1 poł. XIX w.

1800 - 1833
polski
niemiecki
francuski
angielski
1. Wypisy z lektur oraz notatki i rachunki różne dotyczące spraw gospodarczych i kulturalnych z lat 1820-1828 i bd. - k. 2-24.
2. Rachunki i kwity związane z kształceniem dzieci oraz pokwitowania różne z lat 1803-1833 k. 25-33.
3. Recepty i przepisy gospodarcze k. 34-38.
4. Rachunki i rozliczenia z Johnem Hallem z Londynu 1803-1804 k. 39-59.
- brak danych - - brak danych -
wiązane rękopis
dobry
- brak danych - 60
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
W rękopisie obok pisma Stanisława Zamoyskiego występuje także pismo Jana Zamoyskiego i Johna Halla oraz obcych, niezidentyfikowanych osób.
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.