^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Listy Wandy z Ossolińskich 1° voto Tomaszowej Potockiej, 2° voto Stanisławowej Jabłonowskiej do Ignacego Badowskiego zarządcy dóbr

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
dokumentacja aktowa MPK/A/12
- brak danych -
1866-1902

1866 - 1902
polski
francuski
1. Listy Ignacego Badowskiego 1866-1883 i bd. (96) k. 1-215.
2. Listy do Wandy Jabłonowskiej od następujących: Badowski Ignacy 1902 k. 216-217, - Mikowski Wojciech 1902 k. 218-219.
3. Uwagi dotyczące sporządzania zapisu testamentowego k. 220-225.
4. Dwie notatki gospodarcze ręką Tomasza Potockiego k. 226-227.
- brak danych - - brak danych -
wiązane rękopis
dobry
- brak danych - 227
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
7 8 9 10 11
...
16 17 18 19

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.