^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dokumenty i materiały do działalności Konstantego Zamoyskiego

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
dokumentacja aktowa MPK/A/16
- brak danych -
1889-1909

1889 - 1909
polski
rosyjski
1. Projekt kontraktu o dzierżawę dóbr Turośń Kościelna (powiat białostocki, gubernia grodzieńska) między Konstantym Zamoyskim (występującym w imieniu żony Anieli z Potockich) a Leopoldem Sasinowskim (synem Rocha), uzupełnienia i uwagi ręką Jana Zamoyskiego 1882 k. 1-7.
2. Pokwitowanie wystawione Konstantemu Zamoyskiemu przez Jana Krakowiaka (kamieniarza) 1889 k. 8, pokwitowanie ręką Konstantego Zamoyskiego.
3. Pokwitowanie za złożony dar wystawione Konstantemu Zamoyskiemu przez Muzeum Czartoryskich w Krakowie (podpis Maurycy Sokołowski) 1881 k. 9-10.
4. Pokwitowanie na 3 ruble kary nałożonej za postawienie krzyża wystawione przez wójta gminy Kamionka (podpis Woźniak) 1892 k. 11-13.
5. "Wykaz medali przesłanych przez Komitet Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Lublinie roku 1901 Jaśnie Wielmożnemu Konstantemu hr. Zamoyskiemu", k. 14-15.
6. Zaproszenie na wybory sędziego gminnego wysłane przez wójta gminy Kamionka (podpis Groszek), k. 16.
- brak danych - - brak danych -
wiązane rękopis
dobry
- brak danych - 16
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
6 sztuk
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.