^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Materiały związane z działalnością Zofii Zamoyskiej z Czartoryskich w Towarzystwie Dobroczynności.

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
dokumentacja aktowa MPK/A/2
- brak danych -
1818-1829

1818 - 1829
polski
francuski
1. Listy do Zofii Zamoyskiej z prośbami o wsparcie lub interwencję u cara Mikołaja I od następujących:
Fiedorowicz Kunegunda 1829 k. 1-2. - Husarzewski 1829 k. 3-4, Putz Anna k. 5-6, - załączone oświadczenie lekarza o stanie zdrowia A. Putz 1829 k. 7-8. -Romanowicz Anna Elżbieta 1929 k. 9-10. - Werlet Karolina 1829 k. 11-12. - Węgierska A. 1829 k. 13-14.
2. Notatki Zofii Zamoyskiej związane z uzyskaniem zapomóg od cara Mikołaja I, 1829 k. 15-26.
3. Pokwitowanie wystawione Zofii Zamoyskiej za datki na: Votum do obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej 1818, /podpisano Lachowski ks./ k. 27-28. - Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie, /podpisano Zofia Kołakowska/ 1829 /2/ k. 29-31.
4. Materiały różne do działalności Zofii Zamoyskiej w Towarzystwie Dobroczynności:
Lista osób pobierających pensje miesięczne od Towarzystwa Dobroczynności k. 32. - "Wyrachowanie kosztów na Zupę Rumforcką w Domu Towarzystwa Dobroczynności Warszawskiego rozdawaną na żywność ubogim ..." 1929 k. 33-34. - Blankiety "Świadectwa do uzyskania Zupy Rumfordzkiey" /6/ k. 35-40. - " Nauczka miana przy wprowadzeniu ubogich Towarzystwa Dobroczynności do mieszkania im przeznaczonego po PP. Karmelitankach" k. 41-44.
- brak danych - - brak danych -
luzy rękopis
dobry
- brak danych - 44
38,5 x 24 cm Tak
brak mikrofilmu
Uwaga! Na odwrociu listów notatki Z. Zamoyskiej k. 2v, 4v, 6v, 14v.
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

Zofia z Cartoryskich Zamoyska 44

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.