^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dokumenty i materiały Adama Michała Zamoyskiego prezesa "Sokoła", związane ze współpracą a następnie ze zgonem Ferdynanda Focha, marszałka Francji i Polski, przyjaciela Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół".

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
dokumentacja aktowa MPK/A/28
- brak danych -
1925-1932

1925 - 1932
polski
czeski
1. Listy od małżonków Foch’ów:
Foch, żona Marszałka 1925-1930 (4) k.1-7, załącz. puste koperty (4) k.8-11.- Foch Ferdynand marsz. (telegram) 1927-1928 /4/ k.12-15.- Końcowy fragment przemówienia F.Focha (odpis masz.) k.16-17.
2. Listy i telegramy Adama Zamoyskiego w związku za zgonem F. Focha do następujących:
Foch, żona marszałka (bruliony i liczne kopie maszynowe ) 1929 (2)k.18-29.- Scheiner (telegr) [1929] k. 30.- Starzyński (telegram) [1929] k. 31.- Weygand, żona generała (brulion) bd k. 32.- Weygand Maxime gen. (bruliony i liczne kopie maszynowe) 1929-1930 (3) k. 33-45, załącz. Odpis listu do marszałkowej Foch 1930 k. 46.
3. Listy i telegramy do Adama Zamoyskiego po zgonie marszałka Focha od następujących:
Holtrop Stefan de 1929 (2) k. 47-50, treść depeszy wysłanej do marszałkowej Foch k. 49.- Jugosłovenski Sokolski Savez 1929 k. 51-52.- Scheiner 1929 (4) k. 53-59 i 61-62, załącz. odpisy telegramów A.Zamoyskiego wysłanych do Scheinera i Starzyńskiego oraz odpowiedzi od nich k. 60.- Starzyński (telegram) [1929] k. 63.- Terech (telegram podarty) [1929] k. 64.- Weygand Maxime gen. 1930-1932 (2) k. 65-68, załącz. wizytówka k. 69, wycinek prasowy k. 70.- Związek Ruskeho Sokolstva za granicami 1929 k. 71-72.- NN 1929 (3) k. 73-76.
4. Sprawozdanie złożone przez Adama Zamoyskiego z uroczystości pogrzebowych Ferdynanda Focha 1929 k. 77-78.
5. List (brulion) NN do F.Focha bd k. 79.
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - 79
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.