^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Materiały różne /"Varia"/ pochodzące z archiwum rodziny Zamoyskich z Kozłówki

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
dokumentacja aktowa MPK/A/42
- brak danych -
1811-1938

1811 - 1938
polski
1. Notesik zawierający zapiski i rysunki, być może ręką Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej I.1811-III.1813 k. 1-29.
2. Luźne notatki i wypisy nie związane bezpośrednio z rodziną k. 30-42.
3. Wiersze własne, odpisy i wszelka twórczość poetycka członków rodziny i osób z nią związanych 1887-1908 k. 43-88.
4. Druki: bilety wizytowe k. 89-98, zaproszenia k. 99-103, menu k. 104, druki reklamowe k. 105-110, druki okolicznościowe 1925-1926 i bd. k. 111-118, programy teatralne 1870 k. 119-122.
5. Opis procesu między Ewą de Basili-Callimaki a Zofią Radziwiłłową z Wodzickich /maszynopis/ bd. k. 123-128.
6. Wycinki z różnych pism z lat 1867-1938: "le Droit", "Czas", "Gazeta Lwowska", "Kurier Codzienny", "Kurier Warszawski", "Słowo" /10/. Ponadto wycinki z pism niezidentyfikowanych /31/.
7. Pamiątki rodzinne: kalendarzyk ścienny z 1836 r. /prawdopodobnie należał do Anny Zamoyskiej z Mycielskich/, skrawek materiału z notatką Jadwigi Zamoyskiej oraz ptasie piórko.
8. Formy do szycia dziecinnego czepka wycięte z gazet oraz kawałki materiału.
9. Negatywy fotografii rodzinnych, 4 koperty , 19 negatywów, 1 odbitka fot.
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
37x25,5cm Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.