^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Jan Zamoyski - Varia

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
dokumentacja aktowa MPK/A/8
- brak danych -
1. poł. XIX w.

1800 - 1850
polski
francuski
1. Wypisy i notatki z lektur, ćwiczenia z języka łacińskiego, próby tłumaczenia korespondencji z łaciny na język francuski, odpisy fragmentów korespondencji dotyczącej historii Polski, spis książek, ok. 1816-1817 i bd. k. 1-23.
2. Zeszyt rysunków podpisanych przez Celinę Zamoyską (siostra Jana) oraz rysunki luźne (ołówkiem) znalezione w papierach Jana Zamoyskiego ok. 1814-1816, k. 24-43.
- brak danych - - brak danych -
wiązane rękopis
dobry
- brak danych - 43
315x205 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.