^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Preliminarz budżetowy na rok 1929/33 i inne dokumenty rachunkowe z lat 1928-1933

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
dokumentacja aktowa MPK/A/85
- brak danych -
1928-1933

1928 - 1933
polski
Preliminarz budżetowy na rok 1929/33 k. 1-26.
Oraz:
1. Raport kasowy Zarządu Ordynacji Kozłowieckiej w Nasutowie za mc. kwiecień 1931 k. 1-2.
2. Raport kasowy Zarządu Ordynacji Kozłowieckiej w Nasutowie za mc. maj 1931 k. 3-4.
3. Raport kasowy Zarządu Ordynacji Kozłowieckiej w Nasutowie za mc. luty 1931 k. 5-6.
4. Sprawozdanie kasowe Zarządu Ordynacji Kozłowieckiej za mc. maj 1930 k. 7-13.
5. Bilans Otwarcia rok 1928/29 k. 14-23.
6. Sprawozdanie k. 24-25.
7. Ordynacja Kozłowiecka, Bilans Otwarcia dn. 1 lipca 1928 k. 26-31.
8. Rachunek Folwarków k. 32-43.
9. Koszta handlowe k. 44-51.
10. Budżet gospodarstwa Ordynacji Kozłowieckiej na czasookres od 01.07 1932 do 30.06.1932 r. k. 52-53.
11. Rachunek osobisty p.Halickiego k. 54-61.
12. Wyciąg z rachunku kupca leśnego 1928-1930 k. 62-68.
13. Wykaz dłużników Ordynacji k. 68-69.
14. Notatki ołówkiem k. 70-71.
15. Rachunek strat i zysków folwarków i zakładów Ordynacji Kozłowieckiej hr A.Zamoyskiego k. 72-74.
16. Tablica zasiewów na rok 1931/32 k. 75.
17. Notatki ołówkiem k. 76-77.
18. Protokół zdawczo-odbiorczy z dn. 30.06.1930 r. k. 78-79.
19. Sprawozdanie z kontroli gospodarstwa rolnego w Ordynacji Kozłowieckiej, k. 80-83.
20. Orzeczenie Alojzego Kamrowskiego + kopie, k. 84-89.
21. Pisma Alojzego Kamrowskiego do A. Zamoyskiego, k. 90-94.
22. Uwagi do protokółu zdawczo-odbiorczego z dn.30.06.1930.r., k. 95.
23. Pismo w sprawie sprawozdania z kontroli gospodarstwa rolnego w Ordynacji Kozłowieckiej, k. 96.
24. Pisma do zarządu Ordynacji Kozłowieckiej od Niedzielskiego - adwokata, k. 97.
25. Lista wypłaty dla pracowników w folwarku Skrobów, k. 98.
26. Pisma do zarządu Ordynacji Kozłowieckiej do Hrabiego Zamoyskiego, k. 99-109.
27. Wykaz nasadzenia sosnowego w okręgu Rudka, k. 110-138.
28. Kwity, k. 139-148.
29. Pismo w spr. sprzedaży drewna do wycięcia, k. 149-150.
30. Sprawozdanie kasowe z 1930 r., k. 151-152.
31. Notatki, rachunki, k. 153-166.
32. Varia, k. 166-174.
33. List Aleksandra do ojca Adama Zamoyskiego, k. 175-176.
34. List p. Pieńkowskiej, k. 177-178.
35. Zapytania do bilansu, k. 179.
36. Odcisk pieczęci, k. 180.
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - 206
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
8 9 10 11 12
...
17 18 19 20

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.