^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dokumenty różne dotyczące majątku Kozłówka

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
dokumentacja aktowa MPK/A/88
- brak danych -
1746-1944

1746 - 1944
polski
łaciński
rosyjski
1. Intercyza przedślubna Anieli Potockiej. Rękopis z 1870 r. k. 1-4.
2. Intercyza przedślubna Marii Granowskiej przed ślubem z Kazimierzem Lubomirskim. Rękopis z 1804 r. k. 5-7.
3. Akt notarialny podziału majątku przez Jana Zamoyskiego. Rękopis z 1869 r. k. 8-13.
4. Akt zgonu Michała Bielińskiego. Rękopis z 1746 r. k. 14-15.
5. Kosztorys na Pomnik Wdzięczności Narodowej k. 16.
6. Nominacja Jana Zamoyskiego na kamerjunkra dworu Aleksandra I. Rękopis z roku 1826 k. 17-18.
7. Szkic (projekt) mebla k. 19.
8. Mowa ministra skarbu k. 20-22.
9. Odpis aktu chrztu (1777) Marii Granowskiej. Rękopis z roku 1879 k. 23-24.
10. Mowa Stanisława Kostki Zamoyskiego na ostatniej sesji sejmu z dn. 13 czerwca 1825 r. Druk k. 24-28.
11. Zaświadczenie wydane przez radcę cyrkułu w Zamościu Elbberga o braku przeszkód na zawarcie małżeństwa Aleksandra Zamoyskiego i Marii Granowskiej. Rękopis z roku 1898 k. 29-30.
12. Akt ślubu Aleksandra Zamoyskiego i Marii Granowskiej. Rękopis z roku 1898 k. 31-32.
13. Wykaz książek umieszczony na zaproszeniu. Rękopis k. 33.
14. Życiorys Andrzeja Zamoyskiego k. 34-35.
15. Lista senatorów Królestwa Polskiego. Druk k. 36.
16. Projekt do ustawy sejmowej. Druk k. 37.
17. List Aleksandra Zamoyskiego do ojca. Rękopis z roku 1932 k. 38.
18. Akt zgonu Jana Zamoyskiego. Rękopis z 1879 r. k. 39-40.
19. Pokwitowanie Konstantego Zamoyskiego za odbiór pieniędzy od Ludwika Wodzickiego. Rękopis z roku 1881 k. 41-42.
20. Wypis wykazu hipotecznego dóbr ordynacji Kozłówka. Maszynopis z roku 1944 k. 43-48.
21. 3 raporty kasowe zarządu ordynacji kozłowieckiej w Nasutowie. Rękopisy z lat 1930 i 1931 k. 49-58.
22. List Konstantego Zamoyskiego do Ludwika Wodzickiego. Rękopis z 1879 r. k. 59- 60.
23. Odpis aktu notarialnego dotyczący przekazania pełnomocnictwa Zygmuntowi Huzarowi na zarządzanie i administrowanie lasami dóbr ordynacji Kozłówka przez Adama Zamoyskiego. Maszynopis z roku 1910 k. 61-62.
24. List księdza stwierdzający, że Maria Granowska nie była ochrzczona w parafii Olkieniki. Rękopis z 1819 r. k. 63-64.
- brak danych - - brak danych -
luzy druk maszynopis rękopis
dobry
- brak danych - 64
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.