Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Zamoyskich z Kozłówki

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
- 1800-1942
- 1800 - 1942
- tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
angielski
data not found - brak danych - Archiwum Zamoyskich liczy obecnie 91 jednostek inwentarzowych, składających się z 6284 kart. Są to głównie dokumenty, notaty oraz korespondencja rodziny Zamoyskich oraz osób spokrewnionych i zaprzyjaźnionych (min. Stanisława Kostki Zamoyskiego, XII ordynata na Zamościu, jego żony Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej, ich syna, Jana Zamoyskiego, jego żony, Anny z Mycielskich Zamoyskiej, Konstantego Zamoyskiego, I ordynata na Kozłówce, jego żony Anieli z Potockich Zamoyskiej, Adama Zamoyskiego i jego żony Marii z Potockich Zamoyskiej, ja ich syna Aleksandra Zamoyskiego i jego żony Jadwigi z Brzozowskich Zamoyskiej, ostatnich właścicieli Kozłówki. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
804/1/0/-/MPK/A/1 Kwity, rachunki i notatki różne związane z działalnością gospodarczą Stanisława Zamoyskiego. 1 poł. XIX w. 74
804/1/0/-/MPK/A/2 Materiały związane z działalnością Zofii Zamoyskiej z Czartoryskich w Towarzystwie Dobroczynności. 1818-1829 63
804/1/0/-/MPK/A/3 Jan Zamoyski - Fragmenty dzienników z lat 1816, 1842, 1859. 1816-1859 54
804/1/0/-/MPK/A/4 Korespondencja Jana Zamoyskiego 1819-1879 261
804/1/0/-/MPK/A/5 Notatki uniwersyteckie Jana Zamoyskiego 1817 47
804/1/0/-/MPK/A/6 "Wyrok Try[bunału] Lubel[skiego] w sprawie Maryi X[siężn]y Lubomirskiey p[rzeciw]ko Janowi Hr[abiem]u Zamoyskiemu o summy na Dobrach Kozłówce hypotekowane" 26.11-7.12.1841 163
804/1/0/-/MPK/A/7 Materiały różne związane z kształceniem dzieci, z działalnością gosp[odarczą] oraz rachunki i kwity Jana i Anny Zamoyskich 1839-1876 128
804/1/0/-/MPK/A/8 Jan Zamoyski - Varia 1. poł. XIX w. 45
804/1/0/-/MPK/A/9 Listy Amelii Załuskiej z Bronikowskich do Zofii Ossolińskiej z Chodkiewiczów 1825-1866 340
804/1/0/-/MPK/A/10 Listy Amelii Załuskiej z Bronikowskich do Zofii Ossolińskiej z Chodkiewiczów 1861-1866 340
804/1/0/-/MPK/A/11 Korespondencja Zofii Ossolińskiej z Chodkiewiczów 1844-1847 199
804/1/0/-/MPK/A/12 Listy Wandy z Ossolińskich 1° voto Tomaszowej Potockiej, 2° voto Stanisławowej Jabłonowskiej do Ignacego Badowskiego zarządcy dóbr 1866-1902 283
804/1/0/-/MPK/A/13 Korespondencja Konstantego Zamoyskiego 1871-1915 141
804/1/0/-/MPK/A/14 Konstanty Zamoyski - Notatki szkolne, wypisy z lektur, odpisy poezji i listów, materiały historyczno-polityczne oraz drobne prace własne 2. poł. XIX w. 122
804/1/0/-/MPK/A/15 "Cai Crispi Sallustii, Bellum Catilinarium sive De conjuratione Catilinae". Tłumaczenie Konstantego Zamoyskiego 1859 58
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

91

91

0

1.60

1.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.