Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Previous archive
1.6 1.6
- brak danych - 4
12276 - brak danych -

struktura organizacyjna Muzeum dostępna pod adresem: http://www.muzeumzamoyskich.pl/skins/kozlowka/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ebip.lublin.pl%2F17%2F

1735 – Ślub Michała Bielińskiego z Teklą Pepłowską, której babka, podsędkowa lubelska Jadwiga Niemyska, zapisała dobra kozłowieckie.

1742 – Pierwsza wzmianka o istniejącym już pałacu w Kozłówce – tutaj odbył się chrzest syna Michała i Tekli, Franciszka. Architektem pałacu wzniesionego między 1735 a 1742 rokiem był prawdopodobnie Józef Fontana.

1799 – Franciszek Bieliński sprzedaje Kozłówkę Aleksandrowi Zamoyskiemu, XI ordynatowi na Zamościu. Po śmierci Aleksandra (w 1800 r.) majątek przeszedł na jego siostrę, Annę Sapieżynę, z prawem dożywocia dla wdowy po ordynacie, Marii z Granowskich.

1836 – Anna Sapieżyna sprzedaje dobra kozłowieckie swojemu bratankowi Janowi Zamoyskiemu.

1870 – Ślub starszego syna Jana Zamoyskiego i Anny z Mycielskich, Konstantego, z Anielą Potocką, córką Tomasza i Wandy z Ossolińskich. Młoda para osiada w Kozłówce, majątku przekazanym Konstantemu przez ojca. Aniela w posagu wniosła plac przy Foksalu w Warszawie, na którym w latach 70. XIX w. Zamoyscy wybudowali pałac według projektu Leandro Marconiego.

1897–1914 – Przebudowa i rozbudowa zespołu pałacowego w Kozłówce.

1903 – Ustanowienie ordynacji kozłowieckiej przez cara Mikołaja II.

1917 – Śmierć Anieli z Potockich Zamoyskiej.

1923 – Bezpotomna śmierć I ordynata kozłowieckiego, Konstantego Zamoyskiego i przejęcie ordynacji przez jego stryjecznego brata, Adama.

1930 – Śmierć żony Adama, Marii z Potockich Zamoyskiej, II ordynatowej na Kozłówce.

1940 – Śmierć Adama Zamoyskiego, w pałacu na Foksalu w Warszawie. Pochowany został obok żony, w kozłowieckim parku przy kaplicy pałacowej. Właścicielem Kozłówki został starszy syn Adama i Marii, Aleksander, ożeniony z Jadwigą z Brzozowskich.

1941 – Aleksander Zamoyski zostaje aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, a następnie w Dachau.

1944 – Jadwiga Zamoyska wraz z dziećmi, Adamem, Marią i Andrzejem, opuszcza Kozłówkę w obawie przed zbliżającym się frontem. Zabiera ze sobą do Warszawy najcenniejsze dzieła sztuki, większość z nich przepada w powstaniu warszawskim. W 1948 roku rodzina Zamoyskich emigruje do Kanady.

1944 – Dawna ordynacja kozłowiecka wraz z zespołem pałacowo-parkowym zostaje przejęta przez państwo na mocy dekretu o reformie rolnej.

1944 – 4 listopada utworzenie pierwszego muzeum na ziemiach wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej pod nazwą Muzeum Narodowe w Kozłówce, pod kierownictwem Anieli Zaleskiej.

1945 – Sporządzenie pierwszych spisów inwentarzowych.

1947 – Przejęcie oficyn przez Inspektorat Szkolny w Lubartowie. W północnej zorganizowano Dom Dziecka.

1949 – Zmiana nazwy muzeum na Państwowy Ośrodek Muzealny.

1950 – Powołanie Państwowego Muzeum w Kozłówce, kierowanego przez Tadeusza Homułkę.

1950 – Utworzenie Szkoły Podstawowej w oficynie południowej.

1952 – Obsadę muzeum ograniczono do dwóch osób – woźnego Głydy i jego żony Aurelii.

1954 – Dom Dziecka przejmuje większość budynków i park.

1955 – Przekształcenie muzeum w Centralną Składnicę Muzealną Ministerstwa Kultury i Sztuki, pod kierownictwem Jerzego Derynga.

1976 – Objęcie kierownictwa nad składnicą przez Irenę Paszyn i udostępnienie pałacu zwiedzającym.

1977 – Przywrócenie zespołowi pałacowo-parkowemu funkcji muzealnej. 18 listopada powstaje Muzeum-Pałac w Kozłówce, z ekspozycją wnętrz pałacowych i kaplicy.

1979 – Dyrektorem muzeum zostaje Krzysztof Kornacki.

1983 – Po remoncie kapitalnym budynku Teatralni urządzono w nim sale konferencyjną i ekspozycyjną. Wystawa łowiecka zainaugurowała cykl corocznych wystaw czasowych.

1992 – Przejęcie przez muzeum ostatniego budynku zespołu (oficyny po Szkole Podstawowej). Zmiana nazwy na Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

1994 – Po remoncie kapitalnym dawnej Powozowni urządzono w niej Galerię Sztuki Socrealizmu, ze zbiorów przekazanych do kozłowieckiej składnicy.

1998 – Przyznanie Kozłówce prestiżowej międzynarodowej nagrody – medalu Europa Nostra 1997.

1999 – Zmiana organu założycielskiego z Ministerstwa Kultury i Sztuki na Samorząd Województwa Lubelskiego.

2001 – Wdrożenie w muzeum Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

2002 – Urządzenie w dawnej stajni cugowej nowej ekspozycji – Powozowni.
2007 – zespół pałacowo-parkowy Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostaje uznany za Pomnik Historii.

2009 – podpisanie ugody z rodziną Zamoyskich

List of archive's collections

Number Name Dates Number of scans
804/1/0 Archiwum Zamoyskich z Kozłówki 1800-1942 8430
1
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.