Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spuścizna prof. Bolesława Iwaszkiewicza

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1940 - 1983 [1985]
- brak danych - 1940 - 1983
1985 - 1985
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Bolesław Iwaszkiewicz urodził się 31 maja 1902 r. w Kijowie, zmarł 12 września 1983 r. 1925 - 1934 asystent na Uniwersytecie Warszawskim, 1936 - 1939 inspektor szkolnictwa polskiego w Berlinie, 1945 - 1948 wizytator szkół we Wrocławiu, 1948 - 1949 Przewodniczący Centralnej Komisji Programowej ds. Szkolnictwa Zawodowego, wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej gdzie był z-cą prof. i docentem, 1954 - 1957 prorektor, od 1958 r. Przewodniczący PRN m. Wrocławia, członek założyciel Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Polskiej Podkomisji ds. dydaktyki matematyki Międzynarodowej Unii Matematycznej, członek i przewodniczący Komitetu Olimpiady Matematycznej, poseł na Sejm, członek Światowej Rady Pokoju i jej Prezydium, członek PPS później PZPR, członek m.in. Plenum KW i KM we Wrocławiu. Uhonorowany wieloma wysokimi medalami, ordarami i odznaczeniami państwowymi. 1. Materiały biograficzne 1940 - 1985 sygn. 1-8 Dokumenty osobiste.
2. Materiały dot. działalności dydaktyczno-popularyzatorskiej w dziedzinie oświaty i nauki 1945 - 1977 sygn. 9-22 Dokumenty, kroniki, uwagi i refleksje, materiały z konferencji, referaty, wystąpienia, artykuły, protokoły z posiedzeń, sondaże opinii, testy i pytania egzaminacyjne z matematyki.
3. Materiały dot. działalności naukowej i wydawniczej 1946 - 1981 sygn. 23-39 Artykuły, recenzja pracy naukowej, prace naukowe, referaty, odczyty, umowy wydawnicze, Polskie
Towarzystwo Matematyczne, wspomnienia.
4. Materiały dot. działalności publicznej i służbowej sygn. 40-102
Rada Narodowa 1958 - 1961 sygn. 40-61 Przemówienia na Sesjach rady Narodowej, przemówienia, wywiady, materiały i informacje, opracowania do referatów, zdjęcia okolicznościowe.
- Sejm 1964 - 1980 sygn. 62-70 Przemówienia, materiały z wizyty delegacji Sejmu PRL we Francji, Tydzień Polski w Monachium i Berlinie, kontakty poselskie, sprawozdania, korespondencja.
- Front Jedności Narodu 1966 - 1989 sygn. 71-80 Wystąpienia, wywiady, artykuły, informacje, publikacje, interwencje, korespondencja.
- Światowa Rada Pokoju 1959 - 1984 sygn. 81-90 Wystąpienia na sesjach, sprawozdania, materiały, apele, programy, wydawnictwa informacyjne, obrady sesji Prezydium, konferencje pokojowe, referaty.
- Ogólnopolski Komitet Pokoju 1970 - 1973 sygn. 91-92 Materiały, konferencje pokojowe, wystąpienia, korespondencja.
- Światowa Federacja Miast Bliźniaczych 1959 - 1970 sygn. 93-95 Materiały, sprawozdania.
- Partia 1948 - 1981 sygn. 96-97 Sprawy partyjne, materiały partyjne, listy gratulacyjne.
- Towarzystwo Miłośników Wrocławia 1969 - 1981 sygn. 98 Materiały luźne.
- Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Granic na Odrze i Nysie b. d. sygn. 99 Przemówienia.
- Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów 1969 - 1971 sygn. 100 Materiały.
- Związek Harcerstwa Polskiego 1977-1978 sygn. 101
- Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Fińskiej 1972 sygn. 102 Biuletyn.
5. Korespondencja 1976 - 1979 sygn. 103-104 List kondolencyjny z okazji śmierci Andre Malroux, polemiki w czasopismach.
6. Varia b. d. sygn. 105 Broszury, czasopisma.
- brak danych -

Amount of archival material

105

105

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -