Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie Książęcej

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1878 - 1925
Standesamt Fürsten Ellguth 1878 - 1903
1922 - 1925
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Urzędy stanu cywilnego zostały utworzone w Prusach na podstawie ustawy z 9.03.1874 r. i rozpoczęły działalność 16.03.1874 r. Przejęły funkcje od urzędów parafialnych katolickich i ewangelickich. W miejscu dotychczasowych kościelnych ksiąg metrykalnych wprowadzono rejestry urodzen, ślubów i zgonów. W co niektórych USC zachowały się skorowidze alfabetyczne do ksiąg.
Teren, który obejmował swym zasięgiem urząd stanu cywilnego (Standesamt) nosił nazwę: Obwód Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk). Tworzenie obwodów urzędów oraz ich obsadzanie urzędnikami , należało do kompetencji wyższych władz administracyjnych . Z zasady każda gmina tworzyła obwód urzędu stanu cywilnego, a burmistrz, wójt lub ich zastępcy wykonywali obowiązki urzędników stanu cywilnego. Władze gminne mogły zaproponować na te stanowiska osobnych urzędników. Nadzór nad działalnością USC należał do władzy administracyjnej, o ile przepisy krajowe nie stanowiły inaczej.
1. Księgi Urodzeń. /1878, 1880, 1886-1889, 1892-1896, 1900-1903/

2. Księgi Małżeństw. /1883-1888, 1893-1896/

3. Księgi Zgonów. /1880-1884, 1894-1896, 1899-1903, 1922-1925/
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/1369/0/1/1 Geburtshauptregister des Standesamtes Fürsten Ellguth (USC Ligota Książęca) 1878 1878 0
82/1369/0/1/2 Geburtshauptregister des Standesamtes Fürsten Ellguth (USC Ligota Książęca) 1879 1879 0
82/1369/0/1/3 Geburtshauptregister des Standesamtes Fürsten Ellguth (USC Ligota Książęca) 1880 1880 0
82/1369/0/1/4 Geburtshauptregister des Standesamtes Fürsten Ellguth (USC Ligota Książęca) 1886 1886 0
82/1369/0/1/5 Geburtshauptregister des Standesamtes Fürsten Ellguth (USC Ligota Książęca) 1887 1887 0
82/1369/0/1/6 Geburtshauptregister des Standesamtes Fürsten Ellguth (USC Ligota Książęca) 1888 1888 0
82/1369/0/1/7 Geburtshauptregister des Standesamtes Fürsten Ellguth (USC Ligota Książęca) 1889 1889 100
82/1369/0/1/8 Geburtshauptregister des Standesamtes Fürsten Ellguth (USC Ligota Książęca) 1893 1893 91
82/1369/0/1/9 Geburtshauptregister des Standesamtes Fürsten Ellguth (USC Ligota Książęca) 1894 1894 97
82/1369/0/1/10 Geburtshauptregister des Standesamtes Fürsten Ellguth (USC Ligota Książęca) 1895 1895 107
82/1369/0/1/11 Geburtshauptregister des Standesamtes Fürsten Ellguth (USC Ligota Książęca) 1896 1896 80
82/1369/0/1/12 Geburtshauptregister des Standesamtes Fürsten Ellguth (USC Ligota Książęca) 1900-1901 1900-1901 156
82/1369/0/1/13 Geburtshauptregister des Standesamtes Fürsten Ellguth (USC Ligota Książęca) 1902-1903 1902-1903 135
82/1369/0/2/1 Heiratshauptregister des Standesamtes Fürsten Ellguth (USC Ligota Książęca) 1883 1883 0
82/1369/0/2/2 Heiratshauptregister des Standesamtes Fürsten Ellguth (USC Ligota Książęca) 1884 1884 0
1 2 3

Amount of archival material

38

0

0

0.43

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.