Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Galowicach, gm. Wrocław

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1876 - 1906
Standesamt Gallowitz 1876 - 1906
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
indeks osobowy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Urzędy stanu cywilnego zostały utworzone w Prusach na podstawie ustawy z 9.03.1874 r. i rozpoczęły działalność 16.03.1874 r. Przejęły funkcje od urzędów parafialnych katolickich i ewangelickich. W miejscu dotychczasowych kościelnych ksiąg metrykalnych wprowadzono rejestry urodzeń, ślubów i zgonów. W co niektórych USC zachowały się skorowidze alfabetyczne do ksiąg.
Teren, który obejmował swym zasięgiem urząd stanu cywilnego (Standesamt) nosił nazwę: Obwód Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk). Tworzenie obwodów urzędów oraz ich obsadzanie urzędnikami , należało do kompetencji wyższych władz administracyjnych . Z zasady każda gmina tworzyła obwód urzędu stanu cywilnego, a burmistrz, wójt lub ich zastępcy wykonywali obowiązki urzędników stanu cywilnego. Władze gminne mogły zaproponować na te stanowiska osobnych urzędników. Nadzór nad działalnością USC należał do władzy administracyjnej, o ile przepisy krajowe nie stanowiły inaczej.
Księgi urodzeń - 1876, 1879, 1880, 1882 - 1885, 1889, 1891, 1892, 1895, 1896, 1900, 1902,1904-1905

Księgi małżeństw - 1876 - 1885, 1887, 1889, 1891, 1892, 1895, 1896, 1902, 1903, 1906

Księgi zgonów - 1878 - 1880, 1883 - 1885, 1887, 1889, 1892, 1894, 1896 – 1899, 1902-1903, 1906
- brak danych -

Amount of archival material

54

0

0

0.54

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.