Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Udaninie, pow. średzki

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1876 - 1913
Standesamt Gäbersdorf 1876 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - - niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Urzędy stanu cywilnego zostały utworzone w Prusach na podstawie ustawy z 9.03.1874 r. i rozpoczęły działalność 16.03.1874 r. Przejęły funkcje od urzędów parafialnych katolickich i ewangelickich. W miejscu dotychczasowych kościelnych ksiąg metrykalnych wprowadzono rejestry urodzeń, ślubów i zgonów. W co niektórych USC zachowały się skorowidze alfabetyczne do ksiąg.
Teren, który obejmował swym zasięgiem urząd stanu cywilnego (Standesamt) nosił nazwę: Obwód Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk). Tworzenie obwodów urzędów oraz ich obsadzanie urzędnikami , należało do kompetencji wyższych władz administracyjnych . Z zasady każda gmina tworzyła obwód urzędu stanu cywilnego, a burmistrz, wójt lub ich zastępcy wykonywali obowiązki urzędników stanu cywilnego. Władze gminne mogły zaproponować na te stanowiska osobnych urzędników. Nadzór nad działalnością USC należał do władzy administracyjnej, o ile przepisy krajowe nie stanowiły inaczej.
1. Księgi Urodzeń. /1881, 1887-1890, 1900, 1907-1913/

2. Kisęgi Małżeństw. /1879-1880, 1882, 1886, 1895-1913/

3. Księgi Zgonów. /1876, 1887, 1902-1903, 1908-1913/
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/1974/0/1/1 księga urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf) 1881 1881 44
82/1974/0/1/2 księga urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf) 1887 1887 53
82/1974/0/1/3 księga urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf) 1888 1888 29
82/1974/0/1/4 księga urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf) 1889 1889 43
82/1974/0/1/5 księga urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf) 1890 1890 51
82/1974/0/1/6 księga urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf) 1900 1900 41
82/1974/0/1/7 księga urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf) 1907 1907 42
82/1974/0/1/8 księga urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf) 1908 1908 47
82/1974/0/1/9 księga urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf) 1909 1909 47
82/1974/0/1/10 księga urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf) 1910 1910 44
82/1974/0/1/11 księga urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf) 1911 1911 46
82/1974/0/1/12 księga urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf) 1912 1912 49
82/1974/0/1/13 księga urodzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf) 1913 1913 44
82/1974/0/2/1 księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf) 1879 1879 38
82/1974/0/2/2 księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Udaninie (Gäbersdorf) 1879 1879 6
1 2 3

Amount of archival material

45

0

0

0.45

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.