Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Drogomiłowicach, pow. średzki

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1876 - 1913
Standesamt Dromsdorf 1876 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - - niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Urzędy stanu cywilnego zostały utworzone w Prusach na podstawie ustawy z 9.03.1874 r. i rozpoczęły działalność 16.03.1874 r. Przejęły funkcje od urzędów parafialnych katolickich i ewangelickich. W miejscu dotychczasowych kościelnych ksiąg metrykalnych wprowadzono rejestry urodzeń, ślubów i zgonów. W co niektórych USC zachowały się skorowidze alfabetyczne do ksiąg.
Teren, który obejmował swym zasięgiem urząd stanu cywilnego (Standesamt) nosił nazwę: Obwód Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk). Tworzenie obwodów urzędów oraz ich obsadzanie urzędnikami , należało do kompetencji wyższych władz administracyjnych . Z zasady każda gmina tworzyła obwód urzędu stanu cywilnego, a burmistrz, wójt lub ich zastępcy wykonywali obowiązki urzędników stanu cywilnego. Władze gminne mogły zaproponować na te stanowiska osobnych urzędników. Nadzór nad działalnością USC należał do władzy administracyjnej, o ile przepisy krajowe nie stanowiły inaczej.
1. Księgi Urodzeń. /1876, 1879, 1883, 1886-1888, 1890-1893, 1895-1904, 1907-1913/

2. Księgi Małżeństw. /1876, 1879, 1892-1894, 1897, 1898, 1900, 1901, 1907-1913/

3. Księgi Zgonów. /1879, 1883, 1884, 1887, 1892, 1898, 1904-1905, 1908-1913/
- brak danych -

Amount of archival material

55

0

0

0.56

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.