Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Brochowie, obecnie dzielnica Wrocławia

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1903 - 1913
- brak danych - 1903 - 1907
1908 - 1908
1909 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Urzędy stanu cywilnego zostały utworzone w Prusach na podstawie ustawy z 9.03.1874 r. i rozpoczęły działalność 16.03.1874 r. Przejęły funkcje od urzędów parafialnych katolickich i ewangelickich. W miejscu dotychczasowych kościelnych ksiąg metrykalnych wprowadzono rejestry urodzeń, ślubów i zgonów. W co niektórych USC zachowały się skorowidze alfabetyczne do ksiąg.
Teren, który obejmował swym zasięgiem urząd stanu cywilnego (Standesamt) nosił nazwę: Obwód Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk). Tworzenie obwodów urzędów oraz ich obsadzanie urzędnikami , należało do kompetencji wyższych władz administracyjnych . Z zasady każda gmina tworzyła obwód urzędu stanu cywilnego, a burmistrz, wójt lub ich zastępcy wykonywali obowiązki urzędników stanu cywilnego. Władze gminne mogły zaproponować na te stanowiska osobnych urzędników. Nadzór nad działalnością USC należał do władzy administracyjnej, o ile przepisy krajowe nie stanowiły inaczej.
1. Księgi Urodzeń. /1903- 1906, 1908- 1909, 1911/

2. Księgi Małżeństw. /1903, 1907-1909, 1911/

3. Księgi Zgonów. /1903, 1907, 1910, 1912-1913/
- brak danych -

Amount of archival material

23

0

0

0.54

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -