Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Klasztor Augustianek we Wrocławiu

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1299 - 1795
Breslau, Augustinerinnen-Kloster zu St.Anna auf dem Sandedem Sande 1299 - 1795
Rep.56 tak
instytucje wyznaniowe - - łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes niemieckie repertorium
Klasztor Augustianek (kanioniczek regularnych) we Wrocławiu został ufundowany przez księcia Henryka V Grubego w końcu XIII w. na Wyspie Piaskowej, naprzeciw klasztoru kanoników. Obecną formę barokową otrzymał po 1685 r. Wzniesiono wtedy nowy kościół, pod wezwaniem św. Jakuba. Odbudowany po pożarze w 1791 r. w stylu klasycystycznym. Po 1810 w klasztorze mieściło się katolickie seminarium nauczycielskie. Kościół należy obecnie do parafii prawosławnej. Dokumenty /1299-1795/
Czynsze, podatki, opiekuństwo majątkowe, przyjmowanie do konwentu, odpusty, szpital św. Ducha, poświadczenia przywilejów klasztornych, kontrakty kupna-sprzedaży, dzierżawy, orzeczenia w sprawach spornych, zatwierdzenia nabycia nieruchomości, darowizny, zatwierdzenia wyboru ksieni i przeoryszy oraz odbioru od nich przysięgi wierności na rzecz panującego.
rewindykowano w 1980r. z NRD 55 dokumentów

Amount of archival material

110

110

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.