Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Klasztor Augustianów w Oleśnie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1419 - 1793
Rosenberg O.S., Augustinerherren 1419 - 1793
Rep.115 tak
instytucje wyznaniowe - - łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes niemieckie repertorium
W 1228 r. Henryk Brodaty ks. Śląski ufundował klasztor w Oleśnie i osadził w nim augustianów. W 1374 r. ks Władysław Opolski powierzył klasztorowi patronat nad nowo zbudowanym kościołem pod wezwaniem Św. Michała. Obecnie zespół zachowany w 96%. Obejmuje wyłącznie dokumenty. Dokumenty /1419-1793/
Bulle papieskie, konfirmacje własności klasztoru, legaty, dotacje, patronaty, umowy kupna - sprzedaży i dzierżawy, obsadzanie stanowisk kościelnych, sprawy duszpasterskie, zwolnienia z poddaństwa, sprawy sporne, sprawy finansowe, sprawy altarystów.
22.V.1980r. rewindykowano z NRD 22 dokumenty

Amount of archival material

115

115

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.