Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Klasztor Augustianów we Wrocławiu

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1212 - 1796
Breslau, Augustinerchorherren auf dem Sande 1212 - 1796
Rep.55 tak
instytucje wyznaniowe - - łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes niemieckie repertorium
Pierwsi zakonnicy reguły Św. Augustyna przybyli na Śląsk z Arrovaise we Flandrii i osiedlili się na górze Ślęży. W poł. XII w. zakon przeniósł swoją siedzibę do Wrocławia, gdzie Piotr Włost ufundował im klasztor na wyspie zw. Piasek. W 1214 r. staraniem ks. Henryka I Brodatego utworzono we Wrocławiu szpital Św. Ducha, który funkcjonował jako prepozytura klasztoru na Piasku. Obecnie zaespół zachowany w 78%. Obejmuje wyłącznie dokumenty. Dokumenty /1212-1796/ - układ chronologiczny
Dziesięciny, lokacje wsi, odpusty, nadania, sprawy własności, prawo patronatu, czynsze, sprzedaż-kupno, nieruchomości, dzierżawy, zapisy testamentarne, szpital dla ubogich we Wrocławiu, przywileje, sprawy sporne, gospodarka stawowa, budownictwo wodne, listy prawego pochodzenia, związki małżeńskie, poświadczenia dokumentów, nadanie szlachectwa, objęcie przez klasztor w posiadanie Sobótki, zatwierdzenia przez królów pruskich wybranych opatów, zapisy "pia causa", regulacje zaległych danin w naturze.
W 1980r. Rewindykowano z NRD 136 dokumentów
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0

Amount of archival material

248

248

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.