Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Klasztor Augustianów w Żaganiu

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1186 - 1781
Sagan, Augustinerchorherren 1186 - 1781
Rep.116 tak
instytucje wyznaniowe - - łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes niemieckie repertorium
Klasztor Augustianów został założony w 1217 r. przez Henryka I Brodatego w Nowogardzie Bobrzańskim. W 1284 r. ks. Przemko żagański przeniósł klasztor do Żagania. Obecnie zespół zachowany 39%. Obejmuje wyłącznie dokumenty. Dokumenty /1186-1781/ - układ chronologiczny
Uposażenia klasztoru, nadania, legaty, zapisy, potwierdzenia dawnych przywilejów, opieka nad ubogimi, szpital na podgrodziu, testament ks. Żagańskiego Konrada, orzeczenia w sprawach spornych, ustalanie ciężarów prawa książęcego dla wsi przechodzących w posiadanie mieszczan, zatwierdzenie kontraktów sprzedaży i kupna wsi, młynów, kramów i czynszów wieczystych, zwolnienia od czynszów i danin, sprawy kultu religijnego, odpusty, uwierzytelnianie dokumentów, wykazy opatów i zatwierdzanie ich przez biskupów i panujących, nadanie sołectw i jurysdykcji soleckiej, utworzenie archiprezbiteriatu, przywileje i rozporządzenia treści ogólnej dla zakonu kanoników regularnych, konsekracja kościoła w Żaganiu, zapisy dziesięcin, protekcja papieska nad klasztorem.
- brak danych -

Amount of archival material

398

398

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.