Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Goszczynie, gm. Oława

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1874 - 1935
Standesamt Gusten-Runzen 1874 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Urzędy stanu cywilnego zostały utworzone w Prusach na podstawie ustawy z 9.03.1874 r. i rozpoczęły działalność 16.03.1874 r. Przejęły funkcje od urzędów parafialnych katolickich i ewangelickich. W miejscu dotychczasowych kościelnych ksiąg metrykalnych wprowadzono rejestry urodzen, ślubów i zgonów. W co niektórych USC zachowały się skorowidze alfabetyczne do ksiąg.
Teren, który obejmował swym zasięgiem urząd stanu cywilnego (Standesamt) nosił nazwę: Obwód Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk). Tworzenie obwodów urzędów oraz ich obsadzanie urzędnikami , należało do kompetencji wyższych władz administracyjnych . Z zasady każda gmina tworzyła obwód urzędu stanu cywilnego, a burmistrz, wójt lub ich zastępcy wykonywali obowiązki urzędników stanu cywilnego. Władze gminne mogły zaproponować na te stanowiska osobnych urzędników. Nadzór nad działalnością USC należał do władzy administracyjnej, o ile przepisy krajowe nie stanowiły inaczej.
1. Ksiegi Urodzeń. /1874-1875, 1877-1882, 1884-1915/

2. Księgi Małżeństw. /1874-1875, 1877-1881, 1883-1899, 1901-1935/

3. Księgi Zgonów. /1874-1894, 1896-1907, 1910-1935/
- brak danych -

Amount of archival material

158

0

0

1.58

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -