Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Inspektorat Szkolny w Jeleniej Górze

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Hirschbergische-Schul-Inspektion [1738 - 1871] 1872 - 1908
Kreisschulinspektion Hirschberg 1738 - 1871
1872 - 1908
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowy Inspektorat Szkolny w Jeleniej Górze [Kreisschulinspektion Hirschberg] utworzony został na podstawie ustawy z dn. 11.03.1872 r. celem sprawowania nadzoru nad szkolnictwem elementarnym (podstawowym) i średnim, w tym także nad szkołami prywatnymi i wyznaniowymi. Choć istniał do 1945 r., to jego dokumentacja zachowała się tylko do 1908 r. Wcześniej - od ok. 1742 r. - nadzór nad szkolnictwem sprawowała Jeleniogórska Inspekcja Szkolna [Hirschbergische-Schul-Inspektion], którego akta weszły również do tego zespołu, stanowiąc aż blisko 50 proc. zawartości. 1. Zarządzenia (wg ważności urzędu), 1741-1900; sygn. 1-17
2. Konferencje nauczycieli, 1860-1819; sygn. 18-31
3. Prośby, zażalenia, decyzje, 1743-1819; sygn. 32-33
4. Sprawozdania opisowe i statystyka, 1753-1908; sygn. 34-60
5. Ewidencja akt, 1789-1896; sygn. 61-63
6. Sprawy ogólne szkół. Wizytacje i rewizje, 1742-1903; sygn. 1742-1903
7. Korespondencja dotycząca szkół, 1745-1902; sygn. 74-108
8. Sprawy kadrowe nauczycieli, 1743-1903; sygn. 109-125
9. Zapomogi i pożyczki dla nauczycieli, 1742-1903; sygn. 126-141
10. Szkolenia nauczycieli, 1738-1902; sygn. 142-150
11. Sprawy budowlane, 1762-1873; sygn. 151-153
12. Organizacja roku szkolnego, 1760-1897; sygn. 154-156
13. Egzaminy, 1853-1898; sygn. 157-165
14. Realizacja programu nauczania, 1869-1895; sygn. 166-169
15. Sprawy uczniowskie - dyscyplina, 1881-1888; sygn. 170
16. Stypendia, opieka nad dziećmi, 1739-1901; 171-177
17. Pomoce naukowe, biblioteczki, 1780-1896; sygn. 178-181
18. Miscellanea, 1808-1894; sygn. 182-186
19. Akta szkół poszczególnych gmin, 1778-1904; sygn. 187-248
Inwentarz zespołu wpisany do bazy danych IZA.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
83/1/0/1/1 Verordnungen und Rescripte der Königl.Ober-Amta-Regierung in Breslau sowie einige geden.Bekanntmachungen betr. Fürbitten bei Geburten und Todesfällen in Königl.Hause 1741-1822 0
83/1/0/1/2 Rescripte der Königl. Ober-Amts-Regierung Breslau betr. Verschiedene Kirschenangelegenhaiten 1753-1806 0
83/1/0/1/3 Circular Verfügung der Königlichen Regierung und and. Höher Behörden 1880-1881 0
83/1/0/1/4 Circular Verfügung der Königlichen Regierung und and. Höher Behörden 1881-1887 0
83/1/0/1/5 Circular Verfügung der Königlichen Regierung und and. Höher Behörden 1890-1894 0
83/1/0/1/6 Bekanntmachunden der Kgl. Regierung 1891-1900 0
83/1/0/1/7 Verschiedene Zirkulare, konzepte u.a. Schreiben des Superintendenten M.Letsch in Hirschberg 1800-1820 0
83/1/0/1/8 Journale über eingegangenen Rescripte des Ober-Konsistoriums und die an desselbe gesanten Berichte 1808-1816 0
83/1/0/1/9 Journale über eingegangenen Rescripte des Ober-Konsistoriums und die an desselbe gesanten Berichte 1808-1816 0
83/1/0/1/10 Journale über eingegangenen Rescripte des Ober-Konsistoriums und die an desselbe gesanten Berichte 1817-1819 0
83/1/0/1/11 Journale über eingegangenen Rescripte des Ober-Konsistoriums und die an desselbe gesanten Berichte 1817-1820 0
83/1/0/1/12 Bestimmungen für das Schulwesen 1745-1818 0
83/1/0/1/13 Bestimmungen, Verordnungen 1750-1810 0
83/1/0/1/14 Rundschreiben 1742-1806 0
83/1/0/1/15 Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Geistl. Und Welt. Schulbehörden 1855-1869 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 14 15 16 17

Amount of archival material

248

248

0

5.00

5.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.