Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Lwówka Śląskiego

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
- brak danych - 1492 - 1943
Magistrat Löwenberg 1492 - 1943
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
protokół zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Lwówek Śląski (niem. Löwenberg) otrzymał prawa miejskie w 1217 r. od Henryka Brodatego. Leżał na ważnym szlaku handlowym łączącym Ruś z Saksonią. Miasto było własnością książęcą, a później otrzymało miano miasta królewskiego. Po odkryciu w okolicy złota miasto szybko się rozrastało. Od XIV w. , po wyczerpaniu się złoż złota, miasto bogaci się na handlu i rzemiośle. Szczególnie szybko rozwija się sukiennictwo. W 1327 r. miasto uzyskało przywilej bicia własnej monety, a w 1340 r. nabyło prawo organizowania targu solnego jak i uzyskało monopol handlu solą w okregu. W 1442 r. miasto wykupiło urząd wójta, przez co lwówecka Rada stała się niezależna. W XVI w. miasto weszło w swój największy rozkwit. Było opasane podwójnym murem obronnym. Działały liczne cechy: sukienników, piekarzy, rzeźników, krawców, szweców i wiele innych. Miasto było znane z produkcji piwa. Kres rozwojowi Lwówka Śląksiego przyniosła wojana 30-letnia (1618-1648). O rozmiarze klęski śwaidczy spadek stanu zaludnienia z około 6 tys. sprzed wojny do ponad 150 osób po wojnie. Po wojnie miasto odbudowywało się bardzo powoli. W 1752 r. całe miasto zostało zniszczone przez pożar. Pewne ozywienie nastąpiło pod koniec XVIII w.: przybyło kilkadziesiąt nowych domów, liczba mieszkańców przekroczyła 2500. Ludność w wiekszości zajmowała się tkactwem, a w latach 1796-1815 działała manufaktura sukiennicza. W 1815 r. sprowadzono do miasta maszynową przędzarkę. W późniejszych latach Lwówwek otrzymał status miasta powiatowego ale nie rozwijał się w nim wiekszy przemysł. Działał browar, niewielka fabryka chemiczna, tartak, dwie drukarnie. W 1885 r. połączono Lwówek Śląski linią kolejową z Gryfowem Ślaksim, a na poczatku XX w. z Jelenią Górą. W połowie lutego 1945 r. po krótkich walkach miasto zostało zdobyte przez Armię Czerwoną. Pierwszw polskie urzędy zaczęły działać na przełomie maja i czerwca 1945 r. 1. Administracja ogólna, 1492-1938, sygn. 1-375, 3689
2. Rzemiasło, sprawu cechowe, handel przemysł, 1492-1936, sygn. 376-698, 3669-3678, 3688
3. Grunty i budynki, sprawy granic i uwłaszczenia, 1542-1936, sygn. 699-1333
4. Administracja lasów, personalia urzedników komunalnych, 1528-1940, sygn. 1334-1676, 3683
5. Kasowość, 1614-1938, sygn. 1677-2312
6. Sprawy kościelne i szkolne,1508-1943, sygn. 2313-2606
7. Opieka społeczna, 1566-1936, sygn. 2607-2756
8. Administracja państwowa i urząd stanu cywilnego, 1524-1937 ,sygn. 2757-3116, 3679-3682, 3684, 3685
9. Budownictwo, wodociągi, gazownia, kolej,pożary,policja, 1701-1936 ,sygn. 3117-3664, 3686-3687
10. Dopływy, 15 j.a., bez sygnatur
Zespół przejęto z byłego Staatsarchiv Breslau i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Lwówku Śląskim. W 2000 i 2010 r. przejęto 2 dopływy z AP we Wrocławiu. W 2011 r. kolejne dopływy z AP Wrocław i Starostwa Powiatowego w Lwówku Ślaskim.

Amount of archival material

3706

3692

0

83.88

83.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.