Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Lubomierza

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
- brak danych - 1483 - 1945
Magistrat Liebenthal 1483 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Lubomierz (niem. Liebenthal) po raz pierwszy został wymieniony w 1251 r. jako wieś, należąca wraz z okolicą do rodu von Liebenthal. W 1278 r. Jutta von Liebenthal ufundowała tu klasztor benedyktynek. W 1291 r. Lubomierz otrzymał prawa miejskie. W 1307 r. zwierzchnictwo nad miastem otrzymał klasztor benedyktynek. Siostry posiadały tu prawa sądownicze oraz prawo obsadzania wójta i rady miejskiej. W 1313 r. miasto otrzymało prawo do cotygodniowych targów. Podstawą bytu mieszkańców było rzemiosło. W 1421 r. klasztor i miasto złupili raubritterzy, a w 1426 r. splądrowali je husyci. W 1517 r. olbrzymi pożar zniszczył większość zabudowy. W XVI w. rozwinęła się tu produkcja przędzy lnianej. W 1544 r. założono tu szkołę. W 1546 r. Lubomierz otrzymał prawo mili. Olbrzymie zniszczenia przyniosła wojna trzydziestoletnia (1618-1648). W 1786 r. Lubomierz posiadał 239 budynków (w tym browar). W 1802 r. miasto i klasztor zniszczył wielki pożar. W 1810 r. nastąpiła sekularyzacja dóbr klasztornych. W 1845 r. klasztor zajęły wrocławskie urszulanki, urządzając w nim dom dla dziewcząt i sierociniec. Obok działała szkoła przemysłowa dla 120 dziewcząt. W 1863 r. otworzono tu katolickie seminarium nauczycielskie. W 1885 r. miasto otrzymało połączenie kolejowe. W pierwszej połowie XX w. Lubomierz stał się znacznym ośrodkiem szkolnictwa. Miasto zostało zajęte przez wojska sowieckie 9 maja 1945 r. 1. Dokumenty, 1483-1686, sygn. 1-21
2. Akta organizacyjno-administracyjne, 1581-1944, sygn. 22-41, 228, 230-231
3. Nieruchomości miejskie, 1813-1944, sygn. 42-66
4. Akta ogólnej administracji policyjnej, 1818-1944, sygn. 67-88
5. Akta administracji policyjnej w sprawach budownictwa mieszkaniowego, 1841-1939, sygn. 89-103
6. Rzemiosło i handel, 1527-1942, sygn. 104-128, 233
7. Sprawy finansowe, 1740-1945, sygn. 129-162
8. Sprawy szkolne i kościelne, 1771-1944, sygn. 163-177, 229
9. Opieka społeczna, 1878-1942, sygn. 178-184, 232
10. Akta związków i stowarzyszeń, 1825-1940, sygn. 185-194
11. Sprawy polityczno-wojskowe, 1886-1945, sygn. 195-208
12. Akta prawno-sądowe, 1553-1943, sygn. 209-227
Inwentarz zespołu wpisany do bazy danych IZA.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
83/13/0/1/1 Margareta, ksieni zakonu w Lubomierzu, potwierdza dla miasta Lubomierz prawo handlu solą w zamian za co zakon otrzyma 28 półkorcy soli rocznie. [Lubomierz, am Dienstag vor Mitfasten] 1483 0
83/13/0/1/2 Burmistrz miasta Lubomierza. Świadectwo moralności dla mistrza cechu rzeźnickiego Matern'a Broe'a z Lubomierza [am Freitag vor Valentini] 1496 0
83/13/0/1/3 Magdalena Poplun, ksieni, Margareta von Uchteritz, przeorysza i Margareta Vollman zastępczyni przeoryszy klasztoru w Lubomierzu, czynia wiadomym, że sprzedają dla miasta Lubomierz prawa do wyrabiania słodu i piwa oraz wyszynku na sołectwie Olbendorf 1527 0
83/13/0/1/4 Burmistrz miasta Jelenia Góra potwierdza transumowany dokument z 1483 r. W sprawie handlu solą. [Jelenia Góra, Sonnabend nach Nikolai 1543] 1543 0
83/13/0/1/5 Burmistrz miasta Jelenia Góra potwierdza transumowany dokument Ferdynanda I z dnia 12 maja 1527 r., wystawiony we Wrocławiu, w którym klasztor otrzymał przywileje od Korony Czeskiej [Jelenia Góra, Sonnabend nach Nikolai 1543] 1543 0
83/13/0/1/6 Burmistrz miasta Drezno. Świadectwo urodzenia dla krawca Ludwika Preuser'a [Drezno, 23 marca 1566] 1566 0
83/13/0/1/7 Sigmunt Kanitz zu Diebenn. Świadectwo urodzenia dla Georg'a Lange [Montag nach Mathai] 1570 0
83/13/0/1/8 Magdalena ksieni, Margareta przeorysza i Hedwig zastępczyni przeoryszy klasztoru w Lubomierzu zezwalają miastu Lubomierz założyć karczmę we wsi Krummöls (Oleszna Podgórska) należącej do klasztoru, z wolnym wyszynkiem piwa, które ma pochodzić z Lubomierza 1573 0
83/13/0/1/9 Magdalena ksieni, Margareta przeorysza i Hedwigis zastępczyni przeoryszy klasztoru w Lubomierzu odstępują miastu Lubomierz przywilej pędzenia wódki i jej wyszynku [Lubomierz, 25 maja 1573] 1573 0
83/13/0/1/10 Magdalena Döbschitz, ksieni klasztoru w Lubomierzu, na prośbę burmistrza i rady miasta Lubomierza, potwierdza świadectwo urodzenia dla Nickel'a Reichknecht'a [Lubomierz, Dienstag nach Miserieordias, 1576] 1576 0
83/13/0/1/11 Burmistrz i Rada miasta Gryfowa Śląskiego. Świadectwo urodzenia dla Anton'a Horn'a. [Gryfów Śląski, Donnerstag nach Martini, 1579] 1579 0
83/13/0/1/12 Burmistrz i Rada Miasta Hayn nad Elbą. Świadectwo urodzenia dla Georg'a Rubath z Hayn nad Elbą. [Hayn nad Elbą, 23 grudnia 1583] 1583 0
83/13/0/1/13 Burmistrz i Rada Miasta Quedlinburg. Świadectwo urodzenia dla Jakuba Egeleben z cechu garncarzy. [Quedlinburg, 7 marca 1595] 1595 0
83/13/0/1/14 Cechmistrz i mistrzowie cechu kuśnierzy z Nowego Miasta w Pradze. Świadectwo urodzenia dla Macieja Klesle z Lybutalu. [Praga, Nowe Miasto, poniedziałek po niedzieli Cantate, 1599] 1599 0
83/13/0/1/15 Karol von Lauenschilt, Hauptmann księcia Karola von Münsterberg w Żeliszowie [Giersdorf]. Świadectwo urodzenia dla Georga Gelfert'a [Żeliszów, 17 lutego 1603] 1603 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14 15 16

Amount of archival material

233

233

0

5.40

5.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.