Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Bobrów

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
- brak danych - 1652 - 1888
Gemeinde Boberstein 1652 - 1888
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Bobrów (niem. Boberstein) powstał jako niewielka wieś rycerska w połowie XV w. Początkowo należała do Schaffgotschów, potem do innych rodów. W latach 1669-1769 należała do jeleniogórskich jezuitów, a następnie do jeleniogórskiego kupca Daniela von Buchs. W XIX w. należał do Rothkirchów.
Jako niższa jednostka administracji państwowej i samorządowej gmina została wyodrębniona mocą ustawy z 11 marca 1850 r. o ustroju gminnym i podporządkowana landratowi w Jeleniej Górze. Do 1872 r. właściciel ziemski sprawował już tylko nadzór policyjny.
1. Statystyka, 1742-1882, sygn. 1
2. Sprawy sądowe, 1744-1877, sygn. 2-5
3. Kupno i dzierżawa gruntów, 1774-1888, sygn. 6 i 23
4. Straż ogniowa, 1768-1875, sygn. 7
5. Urbarze i powinności pańszczyźniane, 1721-1874, sygn. 8-9
6. Zarządzenia i okólniki, 1748-1877, sygn. 10
7. Różne prośby i petycje, 1802-1877, sygn. 11
8. Sprawy podatkowe, 1680-1869, sygn. 12
9. Rachunkowość, 1652-1816, sygn. 13-16
10. Sprawy budowlane, 1758-1815, sygn. 17
11. Lecznictwo, 1796-1860, sygn. 18
12. Sprawy biednych i opieki społecznej, 1793-1881, sygn. 19
13. Sprawy wojskowe, 1710-1877, sygn. 20
14. Sprawy ubezpieczeń, 1801-1805, sygn. 21
15. Sprawy kościelne i szkolne, 1653-1877, sygn. 22
Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas.
Inwentarz zespołu wpisany do bazy danych IZA.

Amount of archival material

23

23

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.