Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Bukowiec

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
- brak danych - 1607 - 1861
Gemeinde Buchwald 1607 - 1861
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Bukowiec (niem. Buchwald), wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1305 r. Stanowiła własność rycerską von Zedlitzów, od 1659 r. von Reibnitzów, a potem szereg innych osób. W 1785 r. wieś zakupił hrabia Fryderyk von Reden, który przebudował tutejszy dwór i założył rozległy park krajobrazowy. Po śmierci hrabiny von Reden wieś przeszła w ręce von Rotenhanów, którzy ustanowili na tutejszym majątku fideikomis. We wsi znajdował się średniowieczny kościół, 2 młyny, cegielnia, browar i serowarnia. Istniały też stawy hodowlane.
Jako niższa jednostka administracji państwowej i samorządowej gmina została wyodrębniona mocą ustawy z 11 marca 1850 r. o ustroju gminnym i podporządkowana landratowi w Jeleniej Górze. Do 1872 r. właściciel ziemski sprawował już tylko nadzór policyjny.
1. Tabele statystyczne, 1742-1776, sygn. 1
2. Sprawy sierot, 1754-1798, sygn. 2
3. Sprawy sądowe, 1650-1861, sygn. 3-4
4. Sprawy gruntowe, 1607-1705, sygn. 5
5. Księgi ławnicze, 1608-1833, sygn. 6-8 i 34
6. Stosunki pańszczyźniane, 1727-1767, 1825-1829, 1838-1841, 1844-1848, sygn. 9-12 i 35
7. Sprawy granic, 1768, sygn. 13
8. Księgi zarządzeń, 1660-1840, sygn. 14-18
9. Sprawy podatkowe, 1736-1844, sygn. 19
10. Opłaty, kontrybucje i rachunki, 1621-1854, sygn. 20-29
11. Sprawy kościelne, 1710-1845, sygn. 30
12. Sprawy biednych, 1819-1855, sygn. 31
13. Sprawy wojskowe, 1707-1838, sygn. 32
14. Sprawy ubezpieczeń, 1834-1835, sygn. 33
Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas.
Inwentarz zespołu wpisany do bazy danych IZA.

Amount of archival material

35

35

0

1.40

1.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.