Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Jeleniej Górze

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
- brak danych - [1751 - 1871] 1872 - 1943
Kreisausschuss Hirschberg 1751 - 1871
1872 - 1943
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wydział Powiatowy (Kreissausschuss) stanowił stały organ administracji samorządowej pierwszego stopnia. Wydziały te utworzone w Prusach ustawą z dnia 13 grudnia 1872 r. Podlegały one władzom rejencyjnym (dla Jeleniej Góry Rejencja znajdowała się w Legnicy). Wydziałem kierowało wybieralne siedmioosobowe kolegium, na czele którego stał landrat, jako przewodniczący. Co dwa lata wymieniano 1/3 składu kolegium. Wydział zajmował się: przygotowywaniem i wykonywaniem uchwał Sejmiku Powiatowego, administrowaniem sprawami powiatu, mianowaniem i nadzorowaniem urzędników powiatowych, załatwianiem spraw ogólnoadministracyjnych w ramach kompetencji, rozstrzyganie spraw spornych i pewne kompetencje policyjne (w sprawach społecznych, drogownictwa, urządzeń wodnych, przemysłowych, budowlanych, osiedleńczych, opłat - z wyjątkiem podatków, granicznych, szkolnych i opieki zdrowotnej).
Wydział Powiatowy szybko się rozrastał. W 1901 r. zatrudniał 101 osób: urzędników i służby pomocniczej. W 1921 r. przeprowadzono w nim reorganizację, mającą na celu zmniejszenie kosztów administracyjnych - w 1923 r. Wydział zatrudniał 37 osób.
Wydział Powiatowy dzielił się na oddziały (Dienststelle), którymi kierowali kierownicy. W schemacie znajdowało się 10 takich oddziałów: (1) Ogólna administracja, (2) Powiatowy Urząd Podatkowy, (3) Opieka Społeczna, (4) Urząd Młodzieżowy, (5) Powiatowy Urząd Elektrotechniczny, (6) Powiatowy Urząd Budownictwa i Policji Budowlanej, (7) Urząd Kultury Rolnej, (8) Powiatowa Kasa Komunalna, (9) Powiatowy Urząd Kontroli Finansowej, (10) Powszechna Kasa Oszczędności.
Wydział Powiatowy w Jeleniej Górze zakończył swą działalność w maju 1945 r.
1. Sejmik Powiatowy, 1864-1940, sygn. 1-21
2. Wybory do Sejmiku Powiatowego, 1828-1933, sygn. 22-69
3. Sprawozdawczość, 1864-1938, sygn. 70-78
4. Sprawy organizacyjne, 1823-1938, sygn. 79-113
5. Sprawy personalne Wydziału, 1873-1943, sygn. 114-220
6. Sprawy oświaty, kultury i turystyki, 1842-1940, sygn. 221-355
7. Budżet i sprawy finansowe, 1874-1941, sygn. 356-441
8. Bank Komunalny i Powiatowa Kasa Komunalna, 1869-1938, sygn. 442-503
9. Powiatowa Kasa Oszczędności, 1878-1940, sygn. 504-519
10. Podatki i opłaty komunalne, 1831-1939, sygn. 520-601
11. Przemysł i rzemiosło, 1825-1939, sygn. 602-718
12. Powodzie i pomoc powodzianom, 1882-1937, sygn. 719-796
13. Opieka społeczna, 1812-1939, sygn. 797-889
14. Sprawy budownictwa wiejskiego, 1876-1934, sygn. 890-909
15. Sprawy rolnictwa i leśnictwa, 1844-1943, sygn. 910-1034
16. Sądownictwo polubowne, 1852-1933, sygn. 1035-1054
17. Sprawy procesowe, 1856-1934, sygn. 1055-1307
18. Administracja policyjna, 1830-1934, sygn. 1308-1323
19. Administracja gminna - akta ogólne, 1815-1938, sygn. 1324-1374
20. Administracja gminna - sprawy szczegółowe, 1850-1939, sygn. 1375-1816
21. Administracja gmin dworskich i leśnych, 1850-1928, sygn. 1817-1854
22. Likwidacja okręgów dworskich, 1916-1935, sygn. 1855-1893
23. Zmiany granic obwodów komunalnych, gmin i powiatu, 1873-1934, sygn. 1894-1918
24. Tworzenie obwodów administracyjnych i ich administrowanie, 1873-1938, sygn. 1919-1963
25. Administrowanie obwodami Urzędów Stanu Cywilnego, 1874-1935, sygn. 1964-2004
26. Sprawy gmin wyznaniowych, 1842-1926, sygn. 2005-2009
27. Szkolnictwo zawodowe, dokształcające, oświata dla dorosłych, 1874-1941, sygn. 2010-2164
28. Wybory do Sejmiku Powiatowego, 1873-1930, sygn. 2165-2171
29. Oczyszczanie rzek i potoków, budowa urządzeń wodnych, 1814-1938, sygn. 2172-2201
30. Budowa kolei żelaznych, 1833-1935, sygn. 2202-2250
31. Akta policji budowlanej, 1874-1931, sygn. 2251-2258
32. Elektryfikacja i gazyfikacja powiatu, 1794, 1828-1944, sygn. 2259-2293
33. Budowa i utrzymanie dróg, 1767, 1789, 1813-1935, sygn. 2294-2729
34. Budowa mostów i innych obiektów na drogach, 1817-1930, sygn. 2730-2789
35. Cła i opłaty drogowe. Budowa obiektów celnych, 1767-1929, sygn. 2790-2812
36. Służba drogowa, 1817-1935, sygn. 2813-2860
- brak danych -

Amount of archival material

2864

2860

0

44.56

44.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.