Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Cunnersdorf

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
- brak danych - 1803 - 1934
Gemeinde Cunnersdorf 1803 - 1934
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Cunnersdorf (brak polskiej nazwy) do 1922 r. samodzielna wieś - obecnie część Jeleniej Góry. Powstała w drugiej połowie XIII w. Należała do różnych rodów rycerskich, w tym do Schaffgotschów. W 1419 r. miasto Jelenia Góra zakupiło tu folwark, który stał się uposażeniem szpitala. W XIX w. wieś zaczęła się mocno urbanizować, powstało kilka zakładów przemysłowych: papiernia, wytwórnia likierów. 1 kwietnia 1922 r., po wieloletnich zabiegach, włączono Cunnersdorf do Jeleniej Góry.
Jako niższa jednostka administracji państwowej i samorządowej gmina została wyodrębniona mocą ustawy z 11 marca 1850 r. o ustroju gminnym i podporządkowana landratowi w Jeleniej Górze. Do 1872 r. właściciel ziemski sprawował już tylko nadzór policyjny.
1. Wybory, ustrój, administracja, 1833-1923, sygn. 1-30
2. Majątek gminy, fundacje, 1819-1926, sygn. 31-60
3. Sprawy wojskowe i wojenne, 1917-1922, sygn. 61-72
4. Podatki gminne, 1854-1916, sygn. 73-74
5. Sprawy szkolne, 1847-1924, sygn. 75-93
6. Policja kryminalna i obyczajowa, 1848-1921, sygn. 94-97
7. Sprawy biednych, 1914-1923, sygn. 98-99
8. Sprawy ochrony zdrowia, 1905-1906, 1917-1920, sygn. 100-101
9. Sprawy gospodarki rolnej (hodowla, łowiectwo, rybołówstwo), 1850-1934, sygn. 102-107
10. Sprawy budowlane, 1819-1923, sygn. 108-139
11. Sprawy straży pożarnej, 1874-1921, sygn. 140-143
12. Sprawy handlu i rzemiosła, 1833-1922, sygn. 144-148
13. Sprawy stanu cywilnego, 1874-1917, sygn. 149
Brak polskiej nazwy (zwycz. Kunice), w 1922 r. włączono do Jeleniej Góry. Kartę zbiorczą dla gmin niemieckich sporządził w 1962 r. Cz. Margas.
Liczne akta dot. Cunnersdorfu znajdują się w zespole: "Akta miasta Jeleniej Góry".
Inwentarz w bazie IZA.

Amount of archival material

149

149

0

1.70

1.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.