Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Mysłakowice (I)

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
- brak danych - 1754 - 1907
Gemeinde Erdmannsdorf 1754 - 1907
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Mysłakowice (niem. Erdmannsdorf) wieś w centrum Kotliny Jeleniogórskiej, założona na przełomie XIII i XIV w. Należała m.in.. do Zedlitzów, a po 1650 r. stopniowo przeszła w ręce rodu von Reibnitz. W 1751 r. miasto Jelenia Góra wykupiło wyższe prawo sądownicze dla średniej i górnej części wsi. W 1760 r. wieś nabył von Richthofen. W 1816 r. jej właścicielem został feldmarszałek von Gneisenau, dzięki któremu rodzina królewska nabyła w okolicy majątek. W 1833 r. tutejszy majątek feldmarszałka z pałacem nabył król Fryderyk Wilhelm III na letnią rezydencję. W 1837 r. obok osiedlili się religijni emigranci z austriackiego Tyrollu, wznosząc własną wieś-kolonię Mysłakowic – nazwaną Zillertal (patrz zespół „Akta gminy Mysłakowice II”). W 1840 r. wieś otrzymała kościół. W 1882 r. doprowadzono tu linię kolejową. Po I wojnie światowej i abdykacji cesarza majątek we wsi nabył Dressel, a pałac Gustav Rudolf. W 1937 r. formalnie połączono Erdmannsdorf i Zillertal w jedną miejscowość.
Jako niższa jednostka administracji państwowej i samorządowej gmina została wyodrębniona mocą ustawy z 11 marca 1850 r. o ustroju gminnym i podporządkowana landratowi w Jeleniej Górze. Do 1872 r. właściciel ziemski sprawował już tylko nadzór policyjny.
1. Wykaz mieszkańców, 1801-1812, sygn. 1 i 30
2. Sprawy sierot, 1766-1770, 1772-1834, sygn. 2-3
3. Sprawy sądowe, 1831, 1852-1855, sygn. 4 i 18
4. Protokoły i korespondencja gminna, 1782-1807, 1834-1839, sygn. 5 i 17
5. Sprawy gruntowe, 1804-1815, 1825-1907, sygn. 6-12
6. Urbarze i powinności pańszczyźniane, 1754-1872, sygn. 13-16
7. Sprawy podatkowe, 1850, 1885-1886, sygn. 19-20
8. Sprawy rachunkowe i czynszów, 1777-1855, 1860-1865, sygn. 21-22
9. Sprawy budowlane, 1847-1853, 1867-1884, sygn. 23-24
10. Sprawy kościelne, 1810-1883, sygn. 25-26 i 35
11. Sprawy biednych, 1784-1810, 1835-1896, sygn. 27-28
12. Sprawy wojskowe, 1837-1894, sygn. 29, 31 i 34
13. Ochrona przeciwpożarowa, 1842, sygn. 32
14. Uroczystości i święta, 1875, sygn. 33
15. Majątek ziemski, 1805, sygn. 36
Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas.
Do 1998 r. nazwa zespołu brzmiała "Akta gminy Erdmannsdorf".
Inwentarz zespołu wpisany do bazy danych IZA.

Amount of archival material

36

36

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.