Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Goduszyn

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
- brak danych - 1753 - 1895
Gemeinde Gotschdorf 1753 - 1895
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad niemiecki
inwentarz drukowany Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Goduszyn (niem. Gotschdorf) wzmiankowany został po raz pierwszy w 1305 r. Początkowo należał prawdopodobnie do cystersów, lecz od 1371 r. był już własnością rycerską Zedlitzów, a następnie Schaffgotschów.
Jako niższa jednostka administracji państwowej i samorządowej gmina została wyodrębniona mocą ustawy z 11 marca 1850 r. o ustroju gminnym i podporządkowana landratowi w Jeleniej Górze. Do 1872 r. właściciel ziemski sprawował już tylko nadzór policyjny.
1. Księgi urodzeń, 1753-1853, sygn. 1-2
2. Księga łanowa, 1864-1890, sygn. 3
3. Spis mieszkańców, 1865-1895, sygn. 4
4. Rachunkowość - pożyczki, 1826-1829, sygn. 5
5. Sprawy kościelne i szkolne, 1854-1876, sygn. 6
Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas.
Miejsocowść od 1976 r. w granicach Jeleniej Góry.
Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Amount of archival material

6

6

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.