Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Grabary

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
- brak danych - 1729 - 1899
Gemeinde Hartau 1729 - 1899
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad niemiecki
inwentarz drukowany Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Grabary (niem. Hartau) po raz pierwszy zostają wymienione w 1369 r. jako własność rycerska. W 1546 r. wieś stała się własnością miasta Jelenia Góra. W 1923 r. jej część, położoną na lewym brzegu Bobru, włączono do Jeleniej Góry.
Jako niższa jednostka administracji państwowej i samorządowej gmina została wyodrębniona mocą ustawy z 11 marca 1850 r. o ustroju gminnym i podporządkowana landratowi w Jeleniej Górze. Do 1872 r. właściciel ziemski (Jelenia Góra) sprawował już tylko nadzór policyjny.
1. Księga ławnicza, 1785-1816, sygn. 1
2. Sprawy gruntowe, 1899, sygn. 2
3. Urbarze, 1788-1870, sygn. 3-4
4. Sprawy granic, 1729-1833, sygn. 5
Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas.
Obecnie miejscowość w granicach Jeleniej Góry.
Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Amount of archival material

5

5

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.