Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Janowice Wielkie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
- brak danych - 1688 - 1945
Gemeinde Alt–Jannowitz 1688 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Janowice Wielkie (niem. Janowitz, lub Alt-Jannowitz) wieś powstała w XIII w., związana z kopalniami miedzi w sąsiedniej Miedziance. Należała do wielu rodów rycerskich (m.in.. Hochbergów, Schaffgotschów, Promnitzów - od 1679 r.). W XVI w. działał tu zakład hutniczy miedzi, w 1610 r. rozpoczęła działalność papiernia. Pod koniec XVIII w. wieś stała się własnością rodu hrabiów zu Stolberg-Wernigerode, pozostających tu do 1945 r. W 1867 r. doprowadzono tu linię kolejową (Jelenia Góra - Wrocław). Pod koniec XIX w. Janowice stały się modnym letniskiem.
Jako niższa jednostka administracji państwowej i samorządowej gmina została wyodrębniona mocą ustawy z 11 marca 1850 r. o ustroju gminnym i podporządkowana landratowi w Jeleniej Górze. Do 1872 r. właściciel ziemski sprawował już tylko nadzór policyjny.
1. Statystyka, 1757-1874, 1813, sygn. 1 i 76
2. Sprawy sierot, spadki, opiekuństwo, 1719-1751, 1798-1850, 1852-1913, sygn. 2-8
3. Sprawy sądowe i procesy, 1727-1896, 1902-1905, sygn. 9-11
4. Kupno, dzierżawa i najem, 1688-1777, 1788-1821, 1839-1880, sygn. 12-16
5. Akta administracji policyjnej, 1815-1877, sygn. 17-20
6. Sprawy gruntowe i hipoteczne, 18381879, sygn. 21-23
7. Urbarze, 1766-1837, sygn. 24-25
8. Wykup i uwłaszczenie, 1821-1867, sygn. 26
9. Sprawy granic, 1748, sygn. 27
10. Zarządzenia i okólniki, 1748-1762, 1767-1776, 1786-1797, 1816-1908, sygn. 29-33
11. Administracja gminna, 1818-1890, sygn. 34-37
12. Podatki i opłaty, 1743-1907, sygn. 38-40
13. Finanse gminy, 1688-1689, 1709-1909, sygn. 41-53
14. Budownictwo, 1770-1908, sygn. 54
15. Rzemiosło i handel, 1752, 1816-1880, sygn. 55-59
16. Sprawy kościelne i szkolne, 1733-1906, sygn. 60-62
17. Lecznictwo, 1822-1872, sygn. 63
18. Opieka nad biednymi, 1748-1772, 1822-1901, sygn. 64-67
19. Sprawy wojskowe, 1762-1906, sygn. 68-70
20. Varia (ubezpieczenia, notatki historyczne, ławnicy), 1843-1926, 1944-1945, sygn. 71-75
Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas.
Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Amount of archival material

76

76

0

3.00

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.