Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Jeżów Sudecki

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
- brak danych - 1780 - 1944
Gemeinde Grunau 1780 - 1896
1938 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Jeżów Sudecki (niem. Grunau) wieś położona na północ od Jeleniej Góry, założona ok. połowy XIII w., prawdopodobnie w związku z eksploatacją srebra i złota. Wchodziła w skład lenna zamkowego w Jeleniej Górze. W latach 1504-1506 została nabyta przez Radę Miasta Jelenia Góra. Czynne były tu wówczas kopalnie złota i srebra. W połowie XVII w. kopalnie zamknięto. W XVIII w. ludność utrzymywała się w dużej mierze z tkactwa. W XIX w. Jeżów stał się popularną wsią letniskową. W 1924 r. powstała tu słynna szkoła szybowcowa oraz zakład produkcji szybowców.
Jako niższa jednostka administracji państwowej i samorządowej gmina została wyodrębniona mocą ustawy z 11 marca 1850 r. o ustroju gminnym i podporządkowana landratowi w Jeleniej Górze. Do 1872 r. właściciel ziemski sprawował już tylko nadzór policyjny.
1. Sprawy spadkowe i legaty, 1823-1881, sygn. 1-2
2. Sprawy sądowe, 1815-1846, sygn. 3
3. Sprawy lenne, 1805, sygn. 4-5
4. Sprawy gruntowe, 1805-1859, sygn. 6-7
5. Urbarze i uwłaszczenia1780-1886, sygn. 8-10
6. Sprawy granic, 1815-1840, 1859-1896, sygn. 11-12
7. Zarządzenia i okólniki, 1794-1807, sygn. 13
8. Rachunki gminne, 1826-1848, sygn. 14
9. Sprawy ochrony pożarowej, 1843, sygn. 15-16
10. Sprawy budowlane, 1938-1944, sygn. 17
Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas.
Materiałów dot. Jeżowa Sudeckiego znajdą się też w zespole "Akta miasta Jeleniej Góry".
Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Amount of archival material

17

17

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.