Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Miedzianki

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
- brak danych - 1622 - 1937
Magistrat Kupferberg 1622 - 1937
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pierwsza wzmianka o Miedziance (Kupferberg) pochodzi z 1311 r. Prawa miejskie otrzymała w 1519 r. Rozwijała się jako osada górnicza, oparta na wydobyciu rud miedzi. Miejscowość była własnością zmieniających się panów feudalnych. W 1562 r. ustanowiono dla niej sąd patrymonialny. W końcu XVIII w. mieszkało tu 796 osób, zaś w 1919 r. już tylko 513. Ordynacja gminna z 1850 r. powołała do życia gminę związkową z siedzibą w Miedziance, w skład której ponadto wchodziły: Janowice Wielkie i Dreschburg (bark polskiej nazwy). W 1920 r. do gminy miejskiej został włączony okręg dworski Miedzianka (Gutsbezirk Kupferberg). Do 1932 r. należała do powiatu świerzawskiego, potem jeleniogórskiego. W 1934 r. włączono do miasta gminę wiejską Dreschburg. Urząd miejski (magistrat) w Miedziance działał do maja 1945 r. 1. Sprawozdawczość i statystyka, 1787-1928; sygn. 1-37
2. Akta dot. sądownictwa i akta gruntowe, 1801-1927; sygn. 38-59
3. Akta administracji policyjnej, 1762-1915; sygn. 60-82
4. Sprawy administracyjno-gospodarcze majątku, 1694-1930; sygn. 83-94
5. Sprawy organizacyjno-administracyjne, 1809-1930; sygn. 95-163
6. Podatki, 1808-1928; sygn. 164-174
7. Sprawy kasowe, 1809-1929; sygn. 175-198
8. Budownictwo dróg, mieszkań i urządzeń komunalnych, 1805-1928; sygn. 199-211
9. Sprawy przemysłu, rzemiosła i handlu, 1810-1930; sygn. 212-234
10. Sprawy cechowe, 1622-1937; sygn. 235-294
11. Piwowarstwo, 1853-1889; sygn. 295-297
12. Akta dot. kościoła i szkół, 1814-1934; sygn. 298-322
13. Opieka społeczna, 1826-1906; sygn. 323-328
14. Organizacje i związki, 1818-1922; sygn. 329-335
15. Sprawy wojskowe, 1803-1922 sygn. 336-356
16. Ubezpieczenia, 1827-1920; sygn. 357-365
17. Varia, 1650-1934; sygn. 366-382
W zespole występowały sygnatury podwójne, a nawet potrójne, oznaczone dodatkowo literami "a", "b", jak również sygnatur pominięte. W 2005 r. zespół przesygnowano.
Inwentarz zespołu wpisany do bazy danych IZA.

Amount of archival material

376

376

0

7.50

7.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.